Udfordrende driftssituation på Sjælland i oktober

En kortslutning på station Bjæverskov medførte d. 8. oktober en utilsigtet hændelse i elsystemet, der kunne have påvirket Sydsverige. Hændelsen demonstrerer landenes gensidige afhængighed og viser, at tilslutningsregler og samarbejdsinstrukser er vitale for forsyningssikkerheden.

Den 8. oktober 2019 opstod en udfordrende driftssituation på Sjælland, som udsprang af en kortslutning under arbejde på station Bjæverskov. Hændelsen fik ingen konsekvenser for elforbrugerne, men den demonstrerede de interne afhængigheder i det samlede elsystem og behovet for klare aftaler og koordinering. 

Station Bjæverskov er et centralt knudepunkt i det østdanske 400 kV-net, og kortslutningen førte til, at Kontek-forbindelsen til Tyskland udkoblede. Det var en forventet følgevirkning, og elsystemet er dimensioneret til at kunne håndtere det. Der skete imidlertid to ikke-ventede følgefejl oveni, hvor Avedøreværket blok 2 udkoblede, og Rødsand 2 vindmøllepark blev nedreguleret.
 
Samlet blev ca. 1.100 MW effekt udkoblet inden for 4 minutter. Det østdanske elsystem er dimensioneret til udfald af op til 600 MW, og hændelsen krævede derfor, at alle reserver blev aktiveret i Østdanmark og i Sydsverige. Umiddelbart så det ud til, at der kunne hentes den manglende effekt via forbindelsen til Sverige, men det resulterede i en kritisk overbelastning i elnettet omkring Stockholm. 


Gennemgang af instrukser og tekniske undersøgelser
- Det tog to timer, inden de kritiske overbelastninger var fjernet i det svenske net, og havde vi fået signalet fra Sverige, var vi klar til at frakoble forbrug. Hændelsen har ført til, at vi i Energinet og Svenska Kraftnett har gennemgået vores driftsinstrukser for samarbejdet for at minimere risikoen for, at det kan ske igen, siger områdeleder i Elsystemdrift, Klaus Winther. 

Samtidig har Energinet i samarbejde med anlægsejerne igangsat en teknisk undersøgelse af, hvorfor Avedøreværket blok 2 udkoblede, og Rødsand vindmøllepark nedregulerede. Samlet set er det Energinets konklusion, at tilslutningsbestemmelserne for elproducenter fungerer efter hensigten. 

- Det er ekstremt vigtigt, at komponenter – producenter og anlæg - tilsluttet elnettet lever op til de tilslutningsregler, der findes. Der er store interne afhængigheder i elsystemet, og som hændelsen i oktober viste, så kan det have store konsekvenser, hvis store komponenter utilsigtet falder ud samtidigt, siger Klaus Winther.

kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.