Nye vinde over grøn omstilling

Energinet tager hul på næste kapitel i den grønne omstilling. Det handler om en fuld omstilling af energisektoren, men det handler også om energiens bidrag til klimaomstillingen af vanskelige sektorer som transport, landbrug og industri. Virksomhedens dugfriske strategi, ”Nye vinde”, er på gaden.

Nye Vinde - Energinets strategi

 

"Der skal fart på klimaomstillingen, og grøn energi er en af de væsentligste forudsætninger for at skabe en verden, hvor de globale klimaforandringer er bremset, og hvor mennesker kan leve gode liv", siger administrerende direktør i Energinet, Thomas Egebo, om baggrunden for virksomhedens nye strategi ”Nye vinde”.

I strategien fortæller Energinet om virksomhedens ambitioner i den grønne omstilling.

"Energinet kan spille en væsentlig rolle i næste fase af den grønne omstilling. Det kræver, at vi er villige til at lære nyt og udvikle nye løsninger. Vi skal derfor øge vores nysgerrighed og risikovillighed",  siger Thomas Egebo.

Energinet dedikerer sig i strategien "Nye vinde" til at udforske og forløse potentialer i næste fase af den grønne omstilling. Potentialer, som kan fuldføre grøn omstilling af energisektoren og samtidigt bidrage markant til at reducere udledningen af klimagasser fra fx fly, oceangående skibe, landbrug og industri.

"Det er Energinets opgave at sikre energiforsyningen på en omkostningseffektiv og bæredygtig måde. Det vil det fortsat være. Men nu handler det også om at tage nye skridt på de områder, hvor Energinet kan bidrage til at realisere de danske klimamålsætninger i energisystemet, og det sætter vi fokus på i den nye strategi", siger Energinets bestyrelsesformand, Lars Barfoed.

“Der er i Danmark et stort potentiale for at udbygge produktionen af el fra havvind. Energinet har ansvaret for at forbinde produktionen af el til virksomheder og borgere samt sikre de nødvendige udlandsforbindelser. Der skal være plads nok i det overordnede elnet, men vi skal samtidig fremme sektorkobling og digitalisering for at opnå en så effektiv infrastruktur i energisektoren som muligt”, siger Energinets bestyrelsesformand, Lars Barfoed.

Fart på omstillingen

Energisektoren er under omfattende forvandling som følge af nationale og internationale aftaler om at omstille til klimaneutrale samfund. Ligesom for alle andre, der arbejder med energi, er startklodserne for Energinets strategi placeret i et historisk øjeblik.

Energinets administrerende direktør, Thomas Egebo, udtaler:

"De enorme danske havvindressourcer kan dække et fuldt elektrificeret Danmark 3 gange, og på land boomer vedvarende energi på markedsvilkår. Det er Danmarks styrkeposition, som via fremstilling af grønne brændstoffer vil kunne bidrage til en væsentlig reduktion af klimagasudledningen fra svære sektorer som fx den helt tunge transport". 

4 potentialer

Energinet dedikerer sig i 'Nye vinde' til at udforske og forløse 4 potentialer, som vi vurderer er helt afgørende, hvis vi skal bidrage med stor effekt til den grønne omstilling nu og i tiden, der kommer:

1.  Sektorkobling og Power to X

Grøn gas og omdannelse af el til brint, varme og VE-baserede brændstoffer bliver afgørende for klimareduktioner i svære sektorer som landbrug og transport. På dette område vil Energinet fx: Engagere os i videnspartnerskaber inden for eksempelvis persontransport, luftfart, shipping, industri og landbrug.

2. Storskala havvind

Vindpotentialet i danske farvande er mere end 3 gange så stort som elforbruget i et fuldt elektrificeret Danmark. Nye storskalaløsninger bliver afgørende for dansk bidrag til Europas grønne omstilling. På dette område vil Energinet fx: Understøtte de politiske ambitioner om hybridløsninger og energiøer på havet.

3. Sol og vind på markedsvilkår

Produktionsanlæg til vedvarende energi popper op i højere antal og hastighed, end antaget hidtil. En god og nødvendig udvikling i lyset af de høje klimaambitioner. Men nye løsninger kræves, hvis udviklingen skal fortsætte. På dette område vil Energinet fx: Arbejde for højere agilitet i beslutningsprocesser vedrørende udbygning af elnettet.

4. Samarbejde med samfundet

Udviklingen frem mod et klimaneutralt samfund vil kræve udbygning med ekstra infrastruktur i forhold til, hvad vi kender i dag. Nye teknologiske løsninger, nye hensyn og nye samarbejdsformer med samfundet bliver afgørende. På dette område vil Energinet fx: Optimere på alle tænkelige parametre for at øge kapaciteten i det eksisterende net og dermed anvende færrest mulige ekstra luftledninger i den fremtidige udbygning.

Læs mere om potentialerne og om, hvordan Energinet vil arbejde for at forløse dem, i Energinets strategi her.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.