solceller ole christiansen

Banebrydende projekt på Lolland vil bane vej for mere grøn strøm

På Lolland bliver forbrugere og producenter af strøm snart forsøgsvist betalt for at skrue op eller ned for strømmen. Bag ideen står Energinet og Dansk Energi, der sammen vil løse det problem, at lokale elnet flere steder segner under mængden af vedvarende energi.

Nogle steder i landet er de lokale transmissionsnet teknisk udfordret af den stigende mængde sol- og vindenergi, der kobles på elnettet. Kapaciteten er begrænset, og vedvarende energi varierer i produktion. 

Et internationalt banebrydende forsøg med udbud af fleksibel elproduktion og -forbrug skal nu vise, om det er en løsning at aflaste elnettet ved at skrue op og ned for de producenter og forbrugere, der er koblet på det. 

- Vi skal teste, om lokale markeder kan løse nogle af de flaskehalsproblemer, vi oplever i takt med, at der kommer mere og mere vind- og solenergi på elnettet, siger afdelingsleder Peter Markussen fra Energinet Elsystemansvar, der gennemfører udbuddet i samarbejde med det lokale elnetselskab Cerius og Dansk Energi på vegne af Danmarks øvrige elnetselskaber.

Udfordrede elnet lokalt på Lolland
Med udbuddet til pilotprojektet, der netop er offentliggjort, kan vindmølle- og solcelleejere få penge for at reducere deres energiproduktion. Elforbrugere, typisk store virksomheder, kan få penge for at forbruge mere energi.  Både forbrugere og producenter i projektet skal melde sig som de såkaldte leverandører af fleksibilitetsydelser. Det kan ske frem til d. 15. februar 2020.
 
Udbuddet sker på baggrund af konkrete udfordringer flere steder i landet. Når blæsten suser kraftigt hen over f.eks. Lolland, har transmissionsnettet nemlig svært ved at kapere al den elektricitet, områdets vindmøller producerer, og Lollands eget elforbrug er ofte for lavt til at opsuge den producerede elektricitet. Når kablerne op mod Sjælland transporterer al den grønne strøm, de kan, er det nødvendigt at stoppe lollandsk produktion.
 
- Vi skal fastholde en høj leveringssikkerhed samtidig med, at vi gennemfører en grøn omstilling og dermed bidrager til at nå samfundets visioner. Derfor deltager vi naturligvis gerne i fleksibilitets-projekter, der kan give nye innovative løsninger for os og de øvrige netselskaber, siger netdirektør Birger Bagger Mikkelsen fra Cerius.
 
Cerius’ kontrolrum skal i realtid og på markedsvilkår håndtere elproduktion og -forbrug på en ny måde, når resultatet af udbuddet foreligger.

En løsning, der kan udbredes internationalt
Energinet udbygger løbende det danske transmissionsnet, så det kan håndtere stigende mængder grøn strøm. Det tager tid at trække kabler og bygge transformerstationer, så det er ikke altid muligt - eller samfundsøkonomisk optimalt - at udbygge transmissionsnettet hurtigt nok til at dække behovet.
 
- Nu tester vi, hvordan vi kan løse udfordringerne via et særligt marked for handel med lokal fleksibilitet. Jeg håber, at både producenter og forbrugere melder ind, siger viceadministrerende direktør Anders Stouge fra Dansk Energi og påpeger, at udfordringen både kan løses ved at stoppe elproduktion og øge elforbrug.
 
Fremover bliver konkurrencen altså afgørende for, hvilken produktion, der nedreguleres, eller hvilket forbrug, der kan øges. Dermed opstår der nye forretningsmuligheder for vindmølleejere og deres balanceansvarlige samt nye markedsaktører, der for eksempel kan styre industrielt forbrug, elbiler og varmepumper. 

Udbuddet skal give praktiske erfaringer til Energinet, Cerius og de øvrige elnetselskaber. Håbet er, at ideen om lokale udbud senere kan sprede sig til det øvrige Danmark og danne skole i EU.


Læs mere om projektet om handel med lokal fleksibilitet og meld dig som leverandør her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.