vindmller ole c

Reserverne til fremtidens elforsyning skal også bestå af grøn strøm

Kan de reserver, som elnettet trækker på som supplement til den vedvarende energi, mon også baseres på vedvarende energi? Det vil Energinet finde ud af i et nyt projekt.

Traditionelle kraftværker drevet på fossile brændsler vil en tid endnu fungere som backup i elnettet for den mere uforudsigelige vedvarende energi. Men i en fremtid med færre kraftværker bliver reserverne, som er elnettets forsikring for forsyning, nødt til at komme andet steds fra.

Energinet skeler aktuelt ikke til, hvilken teknologi, der leverer strømmen til de såkaldte reserver til elnettet. Det vigtigste er, at reserverne er der og kan reagere, når elnettet går i ubalance. Om reservestrømmen kører på kul, gas, vind eller sol er ikke vigtigt - det vigtige er, at den er klar til at levere i det sekund behovet opstår.

Men elsystemet er under hurtig forandring, og Energinet vil i et nyt pilotprojekt nu teste, hvordan også reserverne i fremtiden kan baseres på og leveres af fluktuerende energikilder. 

"Kapaciteten og fleksibiliteten fra kraftværkerne er faldende, så vi ser ind i en fremtid, hvor de nuværende konventionelle leverandører af reserver til elsystemet langsomt reduceres. Der tilsluttes meget ny vedvarende energi til vores elnet, der indtil nu ikke har haft muligheden for at levere reservekapacitet, fordi vind og sol ikke betragtes som stabile energikilder. Men ved at tilbageholde energi fra vedvarende energikilder kan de levere samme fleksibilitet som kraftværker, og det vil vi teste sammen med sikkerheden i leverandørernes produktionsprognoser", siger Thomas Dalgas Rasmussen fra Fleksibilitet & Systemydelser i Energinet.

Konkret skal et nyt pilotprojekt undersøge, hvor sikkert det vil være at basere forskellige typer af reserver på vedvarende energikilder, fx vind eller sol. Et andet redskab til at sikre forsyningssikkerheden i fremtiden er fleksibelt elforbrug, hvor en elforbruger omlægger sit forbrug i forhold til elnettes behov. Fleksibelt forbrug må allerede levere reserver, og derfor testes det ikke i pilotprojektet.

"Energinet har en stor interesse i, at vores markedsrammer og udbudsbetingelser sikrer, at den tilgængelige kapacitet bliver udnyttet fuldt ud. Det er vigtigt, at vi har den nødvendige fleksibilitet i elsystemet og sikrer, at denne kan leveres, så vi også i fremtiden har en høj forsyningssikkerhed", siger Line Kamp Bräuner fra Fleksibilitet & Systemydelser i Energinet.

Energinet indbyder derfor interesserede parter til at deltage i et pilotprojekt, hvor formålet er at teste leveringssikkerheden fra VE-anlæg til levering af de forskellige reservetyper, som Energinet indkøber. Med projektet håber Energinet at få mere erfaring til fremadrettet bl.a. at kunne tilpasse og ændre sine nuværende krav og rammer, så endnu flere leverandører kan tilbyde reservekapacitet og fleksibilitet til elmarkedet.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.