Energinet understøtter Power-to-X med ny handlingsplan

Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen væk fra fossile brændsler. I Energinets strategi, Nye Vinde, er PtX derfor fremhævet som et potentiale, der er særligt vigtigt at forløse. I løbet af 2019 har en række PtX-projekter i Danmark og udlandet da også sat skub i udviklingen.

Energinet har på den baggrund udarbejdet en handlingsplan for, hvordan Energinet kan understøtte PtX-udviklingen i Danmark i den kommende tid. PtX-handlingsplanen peger på fire grundlæggende indsatsområder, som Energinet vil fokusere på:

  1. Indfødningszoner, som skal gøre det muligt at modtage store mængder af energi fra vedvarende energikilder, uden at al energien behøver at kunne blive transporteret rundt i elnettet på land.

  2. Brint-infrastruktur, som skal gøre det muligt at lagre og transportere brint.

  3. Distribueret PtX, som er grundlaget for at få taget hul på PtX-udviklingen med mindre anlæg tilsluttet vilkårlige steder i elnettet.

  4. Dokumentation for grøn værdi: Slutbrugeren af et PtX-produkt skal kunne være sikker på, at det er produceret med grøn strøm. Det vil være en væsentlig faktor for efterspørgsel efter PtX-produkter.  

De fire indsatsområder skal ses som gensidigt afhængige initiativer i et samlet puslespil. Handlingsplanens enkelte elementer er koordineret på tværs af Energinets datterselskaber og vil blive udført i tæt samspil med eksterne aktører, herunder producenter af vedvarende energi, PtX-industrien og ikke mindst myndigheder på dansk og europæisk plan.

I 2020 vil Energinet bl.a. sammen med samarbejdspartnere analysere hvilken infrastruktur, der vil være nødvendig alt efter de forskellige PtX-værdikæder, man realistisk kan forestille sig. 

Læs den strategiske handlingsplan her.

 


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.