Power to X kan hjælpe Danmark med at nå 2030-målet - og klimaneutralitet på lang sigt

Ny analyse fra Energinet viser, at det er muligt at nå Folketingets ambitiøse mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030, men vi kommer ikke i mål alene med direkte elektrificering og grøn strøm i elbiler, varmepumper mv. Indirekte elektrificering og Power to X er oplagt til at skabe CO2-reduktioner, både før og efter 2030.

Hvis Danmark skal nå sit klimamål i 2030 og klimaneutralitet på lang sigt, er det er ikke nok, at strøm fra vind og sol erstatter benzin og diesel i personbiler, skubber naturgas, kul og olie ud af opvarmning af huse og tager over efter fossile brændsler i dele af industriens procesvarme.
 
Folketingets beslutning om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 kræver mere end direkte elektrificering i de sektorer, der i dag bruger energi – altså elbiler i stedet for benzinbiler, elektriske varmepumper i stedet for naturgaskedler osv.
 
Det viser analysen: ”Systemperspektiver ved 70 %-målet og storskala havvind” lavet af Energinet Elsystemansvar.

- I jagten på yderligere CO2-fortrængning er indirekte elektrificering via Power-to-X en mulighed. Grøn strøm kan omdannes til brint og herfra eventuelt videre til grøn ammoniak, grøn metanol eller lignende og dermed fortrænge fossil energi i sektorer, der ikke umiddelbart kan køre på strøm eller batteri, fx tung transport, dele af industrien, olie- og gasproduktion mm, siger Hanne Storm Edlefsen, områdeleder i Energinet Elsystemansvar.

Alternativt skal vi indfange og lagre CO2 i undergrunden for at nå i mål.Grøn strøm kan via elektrolyse laves til brint og andre grønne brændsler. Grafik fra analysen
 
CO2 skal ned fra 31 til 10-12 millioner tons
Analysen giver ikke et samlet bud på, hvordan samfundet præcist er skruet sammen i 2030, men den viser via forskellige – men mulige - udfaldsrum, at CO2-udledningen fra alle dele af energisektoren skal reduceres fra ca. 31 millioner tons per år til 10-12,5 millioner tons CO2 i 2030. Så meget skal forskellige sektorer, der bruger energi, reducere CO2-udledning for at Danmark når sit 2030-mål. Grafik fra analysen.
 
Direkte og indirekte elektrificering i den forventede størrelsesorden medfører et markant øget elforbrug, måske op til en fordobling i forhold til i dag. Langsigtede analyser er derfor vigtige for, at Energinet kan nå at omstille el- og gassystemerne og sikre at de er rigtigt dimensioneret, så energien fortsat kan transporteres rundt i landet og forsyningen holdes intakt. Det tager typisk mange år at planlægge nye markedsløsninger, lave nye digitale løsninger, skabe fundamentet for nye energiklynger eller bygge ny infrastruktur.
 
Storskala havvind og Power To X
Regeringens vision om storskala havvind i de danske farvande er nødvendig for at omstille hele samfundet til 100 procent grøn energi. Særligt Nordsøen rummer stort potentiale til at forsyne både Danmark og en stor del af Europa med grøn strøm.

Men det danske 2030-mål kræver ikke i sig selv fuld skalering af visionen om 10 GW havvind. Udbygning af havvind i den størrelse vurderes først nødvendig efter 2030, og her kan Power-to-X blive en afgørende medspiller. Brint og andre grønne brændsler kan typisk produceres i de timer, hvor der er langt mere vind og sol end det ”almindelige” elforbrug, og dermed kan Power-to-X-anlæg også producere grønne brændsler til de sektorer, der efter 2030 er udset til at skulle blive 100 procent grønne, fx grøn ammoniak som brændsel til skibstrafik, grøn jetfuel til flytrafik mv.

 

KONTAKT

Hvad er Power to X?

Strøm fra fx vindmøller og solceller kan via elektrolyse udspalte brint fra vand. Brint kan bruges direkte som brændsel i industri, lastbiler, busser mv. 
Brint kan også videreforarbejdes til ammoniak, metan, metanol, jetfuels mv. Fx satser dansk skibstrafik på at bruge grøn ammoniak som fremtidens brændsel, ligesom dele af lufttrafikken ønsker at flyve på grøn jetfuels.
Elektrolyse er en velkendt teknik, og brint bruges allerede mange steder som brændsel, fx bruger tysk industri meget brint – dog brint hovedsageligt lavet af lavet af fossile brændsler. Brint lavet af vedvarende energi er efterhånden så afprøvet og konkurrencedygtig, at mange energiselskaber ser stort potentiale, bl.a. fordi efterspørgslen efter grøn energi stiger. 

ANALYSEN
Energinet Elsystemansvar udgav i 2018 analysen Systemperspektiv 2035, der viser, hvordan et grønt energisystem kan udvikle sig. På baggrund af Folketingets målsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 og regeringens vision om 10 GW havvind i Nordsøen har Energinet Elsystemansvar videreudviklet den tidligere analyse til ”Systemperspektiv ved 70%-målet og storskala havvind".
Det politiske 2030-mål dækker alle dele af samfundet. Analysen omfatter således al energirelateret udledning, herunder el- og fjernvarmeproduktion, olieproduktion, procesvarme til industri, let transport/persontransport, individuel/privat opvarmning, tung transport, men eksklusivt udenrigs luft- og skibsfart, da det ikke er omfattet af 2030-målet.
 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.