thomas egebo foto
Administrerende direktør Thomas Egebo.

Thomas Egebo: 2030-mål kræver høj fart og x-faktor

Det kræver markant højere fart på den grønne omstilling og udvikling af nye grønne løsninger og teknologier, hvis Danmark skal nå sit 2030-klimamål. Energinets administrerende direktør Thomas Egebo har deltaget i regeringens klimapartnerskab for energi- og forsyningssektor og ser tre helt nødvendigt forandringer for at målet om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030 kan nås.

Regeringens klimapartnerskab for energi- og forsyningssektoren udgiver i dag sin rapport med anbefalinger til, hvordan sektoren bidrager til, at Danmark når sit mål om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.

Energinets administrerende direktør, Thomas Egebo, er udpeget til partnerskabets advisory board og ser behov for tre store og helt nødvendige omstillinger, hvis målet skal nås:

1. Der skal ske en omfattende elektrificering af samfundet, så grøn strøm erstatter fossile brændsler, fx elbiler i stedet for benzin- og dieselbiler, elektriske varmepumper i stedet for oliefyr og gasfyr i private hjem og naturgas i fjernvarmesektoren.
 
- Det vil medføre en markant stigning i vores anvendelse af strøm; måske en fordobling på bare 10 år. For at det kan lade sig gøre, skal der både ske en kraftig udbygning af produktionen af grøn strøm fra vind og sol og omfattende forandringer i elsystemet, fx udbygning af infrastrukturen og udvikling af ny teknologi og markedsløsninger. Det er helt nødvendigt, for at vi fortsat kan drive elsystemet og sikre danskerne fortsat har en af verdens højeste forsyningssikkerheder, siger Thomas Egebo.

2. Gassystemet skal på meget få år gennem om omfattende omstilling. Naturgas skal ud, og biogas og brint skal ind.

- Naturgas skal så vidt muligt helt ud af opvarmning af private hjem og fjernvarmeværker inden 2030, og naturgas skal helt ud af energisystemet i løbet af 10-20 år. Samtidig skal biogas og brint indfases. Selv om produktionen af biogas er vokset markant de seneste år, skal den yderligere tredobles inden 2030. Forandringerne vil kræve omstilling af gasinfrastrukturen, og at vi udvikler muligheder for at lagre brint i undergrunden. 

3. 2030-målet nås ikke uden et mærkbart bidrag i reduktion af drivhusgasser fra Power to X-teknologi og Carbon Capture Use (CCU)  eller Carbon Capture Storage (CCS) - altså enten:
• bruge CO2 fra fx biogas (CCU) i processer, hvor grøn strøm laves om til brint og videre til andre grønne brændsler (Power to X), hvor kulstof indgår, eller
• indfange CO2 og lagre det i undergrunden.

- Uanset om det er det ene eller andet eller en kombination af begge, så forudsætter det en teknologiudvikling. Til gengæld vil især Power to X og CCU understøtte en visionen om storskala havvind i især Nordsøen, fordi vi vil få masser af grøn strøm og mange timer med stor produktion – større end forbruget - hvor det giver rigtig god mening at omdanne det til brint og andre grønne brændsler, fx til industri, tung transport, skibstrafik, luftfart mm. Der er meget, der tyder på, at Danmark har gode erhvervsperspektiver på området, siger Thomas Egebo. 

Samme dag som klimapartnerskabet offentliggør sin rapport, udgiver Energinet analysen ”Systemperspektiv ved 70%-målet og storskala havvind”  for at give bud på, hvordan de politiske mål og visioner vil forandre energisystemet.

Ti år med fart på
Thomas Egebo understreger, at der ikke blot er brug for store forandringer, der er også brug for stor fart i den grønne omstilling. 

- De seneste 30 år har vi formået at skære udledningen af CO2 fra de sektorer, der på den ene eller anden måde bruger energi, med ca. 20 millioner tons. Vi er nået langt i den grønne omstilling, men vi må også konstatere, at vi slet ikke har fart nok på til at nå det ambitiøse 2030-mål. Det næste tiår skal de samme sektorer skære yderligere 20 millioner tons CO2 – altså lige så meget som de seneste tre årtier, siger han.

- Det er en kæmpe opgave. Ingen enkeltbranche eller sektor kan løse det eller sidder med de afgørende puslespilsbrikker. Vi har alle vigtige brikker at bidrage med, og alle skal i spil for at nå i mål, siger Thomas Egebo.

 

KONTAKT

RAPPORT

Læs rapporten "I mål med den grønne omstiling" fra regeringens Klimapartnerskab for eneergi og forsyning.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.