Energinets årsrapport 2019: På vej ind i en ny klimatid

Energinets årsrapport fremlægger årets resultater og fortæller, hvordan virksomheden ser på fremtidens udfordringer.

2019 blev et vigtigt mærke-år i den igangværende grønne omstilling. Et år med markante resultater og et år med mindst lige så markante nye ambitioner: Energi fra sol og vind slog rekord i 2019 og svarede akkurat til 50 % af det danske elforbrug. Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog ny klimalov med målsætning om 70 % reduktion af Danmarks drivhusgasudledninger inden 2030.  

Energinets årsrapport for 2019 giver på den ene side en status for udviklingen af den infrastruktur, som har været og fortsat vil være med til at understøtte omstillingen, og på den anden side fortæller den også om det orienteringsskifte, Energinet har gennemført i 2019. Et orienteringsskifte, som er foretaget med øje for fortsat at løfte vores kerneopgave godt, mens vi går ind i en ny klimatid.

Den helt korte status over Energinets arbejde i 2019 med udvikling af en energiinfrastruktur, der understøtter omstillingen, er samtidig status over vigtige byggeklodser i et integreret, europæisk energimarked:

  • Nyt elkabel mellem Holland og Danmark i drift.
  • Leverandører til Viking Link (det kommende elkabel mellem Danmark og England) fundet.
  • Kabel til Kriegers Flak (den kommende kombinerede havmøllepark og el-udlandsforbindelse mellem Danmark og Tyskland) klar til drift.
  • Baltic Pipe (den kommende gasledning fra Norge over Danmark til Polen) klar til anlægsfasen.

Den helt korte status over Energinets orienteringsskifte i 2019 er kondenseret i virksomhedens nye vision Grøn energi for en bedre verden, og den er samtidig et billede af Energinets tilgang og prioriteter i en ny klimatid:

  • Øget fokus på verdensmål og samfundsansvar.
  • Ny vision og strategi med fokus på sektorkobling og Power-to-X, havvind i stor skala, VE på markedsvilkår og samarbejde med samfundet.
  • Gennemgribende programmer for udvikling af Energinets arbejdsformer og tilgang for at opnå øget hastighed i omstillingen.

Læs mere om årets resultater og Energinets forberedelser til fremtiden inde i årsrapporten. 

Udtalelse fra Energinets Interessentforum samt klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af årsrapport 2019 udestår.

Årsmagasin 2020

Som supplement til årsrapport 2019 udgiver Energinet for første gang et årsmagasin. Årsmagasinet fortæller om Energinets rolle i den grønne omstilling og kan læses her. 

Kontakt

Regnskabet

Energinets omsætning var i 2019 DKK 4.3 mia., og årets resultat var DKK -47 mio. Resultat er tilfredsstillende. Energinet skal ikke optjene overskud. Overdækning af omkostninger er gæld til energiforbrugerne, mens underdækning er tilgodehavende hos dem.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.