Luftledninger_top

Solutions Report 2020: Fælles projekter i det nordiske elsystem

De fire nordiske TSO’er har udgivet Solutions Report 2020, som er en opdatering af rapporten fra 2018 ”The way forward – Solutions for a changing Nordic power system.” Solution Report 2020 giver et overblik over fælles nordiske projekter som er identificeret som centrale løsninger til at adressere udfordringerne i det nordiske elsystem.

Transmissionssystemoperatørerne (TSO'erne) i Finland, Sverige, Danmark og Norge har i dag udgivet Solutions Report 2020. Rapporten indeholder en samlet oversigt over fælles nordiske projekter, som er identificeret som centrale løsninger til at håndtere udfordringerne i det nordiske elsystem i perioden op til 2025.

Det nordiske elsystem gennemgår i disse år den mest omfattende ændring siden liberaliseringen af elmarkedet for mere end 20 år siden. Ændringerne drives af klimapolitik og mere omkostningseffektive løsninger, og det resulterer i en ændret strømproduktionsmiks med mindre forudsigelig produktion og flere mindre, sporadiske og spredte ressourcer. Herudover udvikles forbrugsmønstrene på grund af elektrificering, urbanisering og nye industrisektorer.

Denne rapport giver et fælles nordisk billede af status på arbejdet med de nye løsninger i det nordiske net. Ud over at rapportere status på projekterne har rapporten også indarbejdet kommentarer fra interessenter om fremdriften i opgaver og de udfordringer, som stadig ses i det nordiske elnet.

I 2016 udgav de nordiske TSO’er rapporten "Challenges and opportunities for the Nordic Power System", som identificerede udfordringer inden for fem områder: system fleksibilitet, tilstrækkelig transmissionsnet og produktion, frekvens kvalitet og inerti. I samarbejde med interessenterne identificerede TSO’erne centrale løsninger til de identificerede udfordringer og de blev beskrevet i rapporten ”The way forward – Solutions for a changing Nordic power system”. Siden ”The way forward” rapporten er det lykkedes de nordiske TSO’er og deres interessenter at skabe fremskridt i arbejdet med flere centrale løsninger.

Hovedbudskaberne fra opdateringen i denne rapport er, at de hidtil identificerede udfordringer og løsninger stadig er relevante. Rapporten beskriver flere succesfulde projekter eller elementer af projekter som allerede er afsluttet, og planerne for at fortsætte denne udvikling. Endelige beskriver rapporten hvordan hurtige ændringer i energisystemet kræver innovation og agilitet i håndteringen af udfordringerne og hvordan de fire TSO’er fortsat vil arbejde tæt sammen med interessenter for at forstå markedsdeltagernes krav.

Webinar 2. juni 2020
På grund af COVID-19 har de nordiske TSO’er i år valgt at afholde et webinar i stedet for et fysisk møde i forbindelse med udgivelsen af Solutions Report 2020. Dette webinar kommer til at forgå 2 juni 2020.  For at modtage flere oplysninger om webinaret, når det er tilgængeligt, kan du sende en e-mail til afa@energinet.dk.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.