Danmarks elforbrug er fortsat Coronaramt – industrien holder hjulene i gang, mens kulturen er lukket ned

Energinet har opdateret opgørelse over danskernes elforbrug under Coronakrisen. Nedlukningen sætter fortsat sine tydelige spor. Fritidslivet, kulturinstitutioner mv. har oplevet endnu et markant fald, mens det kan ses, at skoler delvist er genåbnet.

Industrien holder hjulene i gang, mens fritidslivet og kulturinstitutioner er lukket ned. 
Det er to af hovedkonklusionerne i Energinets opdatering af danskernes elforbrug under Coronakrisen.

16. april viste seneste opgørelse, at det samlede elforbrug var faldet syv procent, men bag det tal gemte sig meget markante fald, fx områderne ”Kultur og fritid” brugte 45 procent mindre strøm end før Coronanedlukningen af det danske samfund, ”Undervisning” 39 procent mindre og ”Hoteller og restauranter” 38 procent mindre.

Den opdaterede opgørelse går frem til 26. april, hvor de seneste præcise tal er fra, og den viser yderligere markant nedgang i elforbruget på fritids- og kulturområdet, faktisk er strømforbruget gået yderligere næsten 12 procent ned set i forhold til seneste opgørelse.

Til sammenligning så var industriens fald i elforbrug i første opgørelse fire procent, og tallet er i den nyeste opgørelse stort set det samme.

Energinet har opdelt det totale danske elforbrug i fire hovedkategorier: ”Husholdninger”, ”Industri”, ”Servicesektor” (herunder bl.a. kultur, undervisning, offentlige administration mm.) og ”Landbrug og gartneri”.


 

Sol og varme spiller ind
I takt med at arbejdspladser blev lukket ned, og mange i stedet arbejdede hjemme, så steg husholdningernes elforbrug en smule i første opgørelse. Det er siden faldet med 19 procent. Det fald må nok tilskrives andre ting end Corona – nemlig vejret. Højere temperaturer og lyse timer får elforbruget i hjemmene til at falde.

Landbrug og gartnerier oplevede ved nedlukningens start et fald i elforbruget, hvilket bl.a. kan tilskrives gartneriers problemer med at få solgt og eksporteret varer. Den nye opgørelse viser stigning i elforbruget, hvilket bl.a. kan tilskrives en længere periode med tørt vejr og derfor mere markvanding.

Servicesektoren har oplevet yderligere fald i elforbruget.

Herunder er elforbruget i de fire hovedkategorier vist grafisk. De mange ”dale”, som løbende ses på især kurverne Servicesektor og Industri repræsenterer weekenderne henover perioden – i weekenderne er strømforbruget lavere.

 
De hårdest ramte
Servicesektoren dækker over en række underkategorier. I tabellen herunder ses de områder, hvor der er konstateret størst fald, siden dele af samfundet blev lukket ned.

 

”Kultur og fritid”, som dækker over sportshaller, forlystelsesparker mm., fortsætter den nedadgående trend, mens ”Undervisning” har haft en mindre stigning i elforbruget, siden nogle skoler og årgange i uge 16 og 17 igen kom i gang.

Herunder ses hårdest ramte områder af hovedkategorien Servicesektor. Med pile er markeret nogle af de beslutninger om at lukke arbejdspladser, skoler mv., som har haft indflydelse på elforbruget.

 
- Tallene for elforbruget viser tydeligt, hvem der de seneste uger har været hårdt ramt af nedlukningerne – og det er stadig fritidslivet, hoteller, restauranter mv. Samtidigt ser det ud til, at især industrien holder hjulene i gang, siger Signe Horn Rosted, områdeleder i Energinet Elsystemansvar.

- Der er også sket markante ændringer andre steder, fx er elforbruget i private husstande faldet, men det skyldes nok primært andre ting end Corona-krisen, nemlig at vejret er blevet bedre. Det er varmere, og solen skinner mere – vi bruger mindre lys og varme. Samtidigt har de mange private solcelleanlæg dækket en del af de enkelte husstandes forbrug, og dermed er det totale forbrug i private hjem faldet. Selv om flere langsomt er begyndt at komme tilbage til deres nedlukkede arbejdspladser, så er der stadig rigtig mange, som arbejder hjemme. Men elforbruget afspejler også andre ting end hjemmearbejde, og det er vigtigt at tage med, når man ser på de løbende ændringer i vores elforbrug, siger hun.

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.