Ny corona-opdatering: Stadig kultur, hoteller og skoler, der er hårdest ramt

Ugens opdatering på corona-pandemiens påvirkning af danskernes elforbrug viser, at skolerne igen bruger mere strøm, men undervisning er ligesom kultur, fritid, hoteller, restauranter mv. fortsat mærket af nedlukninger.

Det er tydeligt, at skoler og undervisningsinstitutioner langsomt er begyndt at åbne efter nedlukningen på grund af corona-pandemien.

Det viser Energinets seneste opgørelse over det totale danske elforbrug før og efter regeringens og myndighedernes corona-nedlukning.

Grafen viser elforbruget i kategorien ”Undervisning” fra 2. marts (før corona-nedlukning) til 5. maj, hvor de seneste præcise tal er fra.

Stigning springer i øjnene
Elforbruget i skoler og undervisningsinstitutioner faldt markant efter nedlukningen, men har i den nye opgørelse genvundet 12,5 procent. I forrige opgørelse var det tal 3,8 procent.

-   Skoler og undervisning står for et markant løft og springer i øjnene i vores løbende opgørelser over, hvordan de forskellige brancher er påvirket, siger Signe Horn Rosted, områdeleder i Energinet Elsystemansvar.
 
Opgørelser til myndigheder
Energinet laver under coronakrisen løbende rapporter til flere danske myndigheder for bedst muligt at kunne belyse konsekvenserne af pandemien. Tallene trækkes fra Energinets Datahub, hvor alle elforbrugernes strømforbrug registreres.
 
Danmarks elforbrug bliver opgjort i fire hovedkategorier: Husholdninger, Landbrug og gartneri, Industri og Servicesektor (hvor bl.a. Undervisning hører under).
 
”Husholdninger” oplevede først en stigning i elforbruget, da mange begyndte at arbejde hjemmefra. Siden er elforbruget faldet, men det skyldes nok primært varmere vejr og flere solskinstimer – vi bruger mindre strøm til varme og el, ligesom nettoafregnede solcelleanlæg producerer en del af den strøm, husstanden forbruger.
 
Gartneriers manglende mulighed for at afsætte varer og eksportere førte til, at ”Landbrug og gartnerier” til at begynde med oplevede et stort dyk i elforbrug. Siden er det steget, nok bl.a. på grund af øget markvanding i den forholdsvis tørre periode, vi har været gennem. I forhold til sidste uges opgørelser, er der ikke sket store ændringer.
 
”Industrien” oplevede til at begynde med et mindre fald, men har siden haft et meget stabilt elforbrug.

Mest påvirkede sektorer

Indenfor ”Servicesektoren” har en række underbrancher lige som ”Undervisning” været meget hårdt ramt og brugt markant mindre el. De mest påvirkede kategorier under ”Servicesektoren” ses i tabellen herunder.

Herunder er tallene fra tabellen vist som graf:

Der er stigende elforbrug i alle de fem mest påvirkede brancher, men dog ikke med så stor stigning som på undervisningsområdet: ”Kultur og fritid” -9,5 % (-11,8% i sidste uges opgørelse), ”Hoteller og restauranter” 5,3 % (2,9 % i sidste uges opgørelse), ”Andre serviceydelser” -0,2 % (-7,2 % i sidste uges opgørelse) og ”Offentlig administration” 0,8 % (-3,8 % i sidste uges opgørelse).

 

De totale tal
Danmarks totale elforbrug og de fire hovedkategorier ses i tabel og graf herunder:

 

KONTAKT

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.