revsing1

Første spadestik på byggeri i Revsing på størrelse med 27 fodboldbaner

Byggeriet af en omformerstation til Viking Link - den første elforbindelese mellem Danmark og England - er nu i gang.

Mandag tog Energinet hul på arbejdet med at bygge en ny, stor omformerstation i Revsing ved Vejen. Omformerstationen bliver en del af elforbindelsen Viking Link, som skal forbinde elsystemerne i Danmark og Storbritannien. Til at tage første spadestik var Vejens borgmester, Egon Fræhr, og Energinets bestyrelsesformand, Lars Barfoed, mødt frem. Derudover var en række samarbejdspartnere og nogle af stationens naboer også mødt op for at tage del i markeringen.

Import og eksport af sol- og vindenergi
Påbegyndelsen af arbejdet med omformerstationen er én af de første store milepæle i projektet med at bygge udlandsforbindelsen, Viking Link – en elforbindelse, som skal forbinde elsystemerne i Danmark og Storbritannien, for at vi i fremtiden bedre kan udnytte vind- og solenergi i den grønne omstilling. Og netop dette var omdrejningspunktet for formandens tale, som satte ord på, hvorfor vi har brug for udlandsforbindelser i det hele taget. 

”For at nå i mål med den grønne omstilling, kræver det, at vi spiller på alle tangenter. Der skal selvfølgelig produceres mere grøn energi, men det er lige så vigtigt, at vi kan transportere den hen til de steder, hvor den kan bruges. Med en udlandsforbindelse som Viking Link kan vi eksportere sol- og vindenergi, når der er overskud – og importere grøn energi på de dage, hvor der f.eks. er vindstille,” - sagde formand for Energinets bestyrelse, Lars Barfoed. Samtidig takkede han for den store indsats og det gode, lokale samarbejde, som projektet i Revsing er blevet mødt med fra naboer, over kommunens folk, til de arkæologer, som har stået for udgravningen.
 
Den grønne omstilling er synlig i landskabet
Også Vejens borgmester, Egon Fræhr, lagde vægt på det gode samarbejde og ikke mindst kommunens vilje til at bakke op om den grønne omstilling, som Viking Link er en del af. Samtidig pegede borgmesteren på synligheden af den grønne omstilling:

 

”Grøn omstilling med f.eks. vindmøller og solcelleanlæg kommer til at kunne ses i landskabet, men det gør den nødvendige el-infrastruktur som el-ledninger og el-anlæg også. Den nye station i Revsing er et godt eksempel på dette. Revsing Omformerstation bliver en af de største og højeste bygninger i Vejen Kommune”, - sagde han og lagde ved samme lejlighed vægt på de løsninger, som Energinet og Vejen Kommune sammen er nået frem til. Her nævnte han bl.a. planer for beplantning, terrænændringer og ikke mindst den kommende stations design, som tilsammen skal mindske generne fra stationen – noget som selvfølgelig lå borgmesteren meget på sinde.
 
”Alle får gavn af de grønne løsninger, men det er lokalbefolkningen, der i dagligdagen skal være naboer til konverterstationen. Det har derfor været vigtigt for Vejen Kommune, at naboerne i området får den bedst mulige løsning med så få gener som muligt”, - sagde borgmesteren og afsluttede med bemærkningen: ”Det bliver spændende at følge opførelsen af bygningen og se, hvordan den kommer til at se ud, når den er helt færdig. Måske bliver Revsing Omformerstation et nyt vartegn for Vejen Kommune”.
 
Med første spadestik veloverstået kan arbejdet med at bygge stationen nu for alvor gå i gang. 

Naboer, samarbejdspartnere mv. kunne høre mere om den kommende station, Viking Link og det arkæologiske arbejde forud for byggeriet.

 
Fakta om projektet
• Elforbindelsen Viking Link bliver med sine 765 km verdens længste højspændingskabel, og den kommer til at kunne overføre 1400 megawatt – hvilket svarer til effekten fra godt 2,5 store havmølleparker.
• Omformerstationen i Revsing skal omforme strømmen mellem jævn- og vekselstrøm, da strømmen i stikkontakterne er vekselstrøm, imens transport af strøm i kabler over så store afstande kræver jævnstrøm.
• Grundarealet af det nye stationsområde i Revsing kommer til at udgøre 19,5 ha – svarende til ca. 27 fodboldbaner.
• Selve bygningen bliver 22 m høj og med et bygningsareal på ca. 15.500 m2.
• Omformeren leveres og installeres af Siemens.
• Når stationen er færdig kan den levere en jævnspænding på 525.000 volt – til sammenligning er spændingen over det batteri, der sidder i en almindelig personbil, 12 volt.
• Anlægsarbejdet i Revsing forventes at beskæftige ca. 75 personer i byggeperioden - fra de forberedende arbejder over arbejdet med at bygge og i sidste ende installationsarbejdet og idriftsættelsen af anlægget.
• Rejsegilde for bygningen forventes afholdt i efteråret 2021 – og selve bygningen forventes færdig og klar til overdragelse til Siemens den 1. juli 2022.
• Anlægsarbejdet for landkablet i Danmark indledes i løbet af efteråret 2020.
• Udlægning af søkablet mellem Danmark og England gennemføres i 7 etaper – hvoraf første kabellængde udlægges i foråret 2021 og sidste kabellængde i sommeren 2023.
• Viking Link skal stå klar til idriftsættelse den 31. december 2023.
• Viking Link etableres af Energinet i samarbejde med det britiske selskab National Grid.
• De forventede totale anlægsomkostninger for Viking Link er ca. 13 mia. kr. - hvoraf Energinets andel udgør halvdelen.
 
Omformerstationen er en væsentlig milepæl i projektet Viking Link, som skal forbinde det danske elsystem med det britiske. Formålet med Viking Link er at bidrage til at skabe et fleksibelt europæisk energisystem, så vi kan indpasse mere sol- og vindenergi i det danske elsystem. Målet er 100 % grøn strøm i Danmark i 2030. Samtidig forventes Viking Link at give en milliardgevinst til den danske samfundsøkonomi i kraft af større efterspørgsel på grøn, dansk energi.

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.