To 132 kilovolt luftledninger i Nordsjælland erstattes med kabler i jorden

Borgerne i Nordsjælland kan nu se frem til, at Energinet i slutningen af 2022 fjerner to 20 km lange 132 kilovolt luftledninger mellem Hørsholm og Helsingør. Inden nedtagningen erstattes luftledningerne af to 132 kilovolt kabler i jorden

Energinet går nu i gang med at forberede kabellægning af de to parallelle luftledninger på 132 kilovolt mellem Stasevang vest for Hørsholm og Teglstrupgård vest for Helsingør.

De to luftledninger er henholdsvis 65 og 56 år gamle og har dermed opbrugt deres levetid. 

Begge ledninger er centrale for den østdanske elforsyningssikkerhed. Det hænger sammen med, at de er en del af 132 kilovolt kablerne til Sverige, som blev udskiftet sidste år.  

- Energinet har valgt at lægge kabler fremfor at sætte nye master og luftledninger op. Det skyldes, at kabler på denne vitale strækning bidrager med elektriske egenskaber, som er værdifulde i forbindelse med mangel af en af 400 kilovolt forbindelserne til Sverige. I denne situation er elforsyningen af Østdanmark særligt afhængig af 132 kilovolt forbindelserne til Sverige, og det er en af de afgørende faktorer for valget af en kabelløsning. Desuden står luftledningerne på dele af strækningen lige op og ned af den del af 400 kilovolt luftledningerne, der kabellægges som en del af forskønnelsesprojekt ”Kongernes Nordsjælland”. Dermed bidrager en kabelløsning både til forsyningssikkerheden og generel forskønnelse af området, siger Poul Mortensen, chefingeniør i Energinet.

Når de to kabelsystemer er etableret i slutningen af 2022, kan Energinet dels fjerne de gamle 132 kilovolt master og ledninger, dels komme i gang med en række arbejder på 400 kilovolt ledningerne i samme område.

Energinet går nu i gang med at finde den mest optimale rute til de to 132 kabler. De grundejere, som kan blive påvirket af de nye kabler, vil blive informeret og inddraget, når Energinet har et forslag til kabelruten klar.

Arbejdet med at lægge kablerne er planlagt til at begynde til august 2021 og forventes at vare omkring et år. Det indebærer, at arbejdet med at fjerne de gamle luftledninger tidligst kan begynde i slutningen af 2022.

Projektet, som er budgetteret til 178 mio. kr., er godkendt af klima-, energi- og forsyningsministeren.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.