mogens lykketoftv foto
Mogens Lykketoft, tidl. formand for Folketinget, fhv. minister mm., er ny formand for Energinet. Foto: Folketinget/Steen Brogaard

Mogens Lykketoft bliver ny formand for Energinet

Ind i bestyrelsen træder også Rikke Hvilshøj, adm. direktør i brancheforeningen Dansk IT og tidligere minister, og Louise Høst direktør i Metroselskabet. Fem bestyrelsesmedlemmer er genudpeget.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har udpeget Mogens Lykketoft, tidligere formand for Folketinget, finansminister, udenrigsminister mm., som ny bestyrelsesformand for Energinet.
Han afløser Lars Barfoed, der har siddet på posten siden 2017.

Udover Mogens Lykketoft træder også adm. direktør i brancheforeningen Dansk IT og tidligere minister Rikke Hvilshøj samt direktør i Metroselskabet Louise Høst ind i bestyrelsen. De afløser Hans Duus Jørgensen, der har siddet i Energinets bestyrelse siden 2016, samt Bente Overgaard, der blev udpeget i 2017, men i 2019 ønskede at træde ud af bestyrelsen, da hun fik et nyt job, som var uforeneligt med bestyrelsesarbejdet.

I forbindelse med udnævnelsen udtaler Dan Jørgensen:

"Jeg er særligt glad for, at Mogens Lykketoft har takket ja til at varetage hvervet som formand for bestyrelsen. Hans omfattende kompetencer og lange erfaring giver et solidt grundlag og den rette ballast for ledelsen af bestyrelsens arbejde. Samtidig er hans indsigt inden for det internationale område vigtig for Energinets kommende arbejde med at sikre velfungerende europæiske energimarkeder med stadigt stigende mængder vedvarende energi."

Også Mogens Lykketoft ser frem til samarbejdet:

"Siden jeg for fem år siden var formand for FN’s Generalforsamling under vedtagelsen af Verdensmålene og Klimaftalen i Paris, har jeg brugt det allermeste af min tid på kampen for bæredygtighed og klimamål. Som formand for Energinets bestyrelse skal jeg være med til at løfte meget store nye investeringer i energiforsyningen, så Danmark fortsat er i spidsen med omstilling fra fossile til bæredygtige energikilder. Det skal ske, samtidig med at vi fastholder vores tårnhøje forsyningssikkerhed og leverer effektivt og billigt til borgere og virksomheder. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med klima-, energi og forsyningsministeren, med bestyrelseskolleger, koncernledelse og medarbejdere i Energinet."

Udnævnelserne sker i forbindelse med, at den nuværende valgperiode udløb 31. august. Bestyrelsesmedlemmer bliver udpeget for to år ad gangen, men da den nuværende udnævnelsesperiode er blevet forlænget med fire måneder, gælder udpegningen frem til 30. april 2022. I forbindelse med udpegningen af ny formand og to andre bestyrelsesmedlemmer har ministeren genudpeget fem medlemmer.

Energinets bestyrelse består af 11 medlemmer. Otte er udpeget af ministeren, tre er valgt af medarbejderne i Energinet.

Bestyrelsen består foruden de tre nyudnævnte medlemmer af:

Marianne Sørensen, Group CFO Rambøll Gruppen A/S
Søren Sørensen, Assistant Professor, Aarhus University, Department of Business Development and Technology
Lars Clausen, direktør
Niels Bergh-Hansen, tidl. direktør
Nana Bule, administrerende direktør for Microsoft Danmark & Island
Jacob Bruun Andersen, gruppeleder, Asset Optimering i Energinet Eltransmission
Lene F. Hansen, projektleder i Evida
Rasmus Ingstrup, energipolitisk seniorrådgiver, Digitalisering, Energinet Koncern.

PRESSEKONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.