Bendt Bendtsen, formand for Synergi og tidligere MF og minister for energiområdet, MEP, mv.
Bendt Bendtsen, formand for Synergi og tidligere MF og minister for energiområdet, MEP, mv.

Bendt Bendtsen: Energinet og Nordsøaftalen er de to ting, jeg er særlig stolt af

Energinet fylder 15 år. Bendt Bendtsen var minister for energiområdet og stod i spidsen for beslutningen om at samle et østdansk og et vestdansk eltransmissionsselskab samt et gastransmissionsselskab i et fælles, statsligt selskab. Læs hvad han særligt husker om dengang, Folketinget dannede Energinet - tankerne bag og hvad det her 15 år senere er blevet til.

Da du i begyndelsen af nullerne arbejdede med at danne Energinet, hvad var da dit hovedformål?

Det var at få styr på motorvejene på el og gas, at få konkurrence-udsat på den rigtige måde og blive frontløbere på europæisk plan. Og det må jeg sige, at vi er blevet. Mange udlændinge har i de ti år, jeg har siddet i Bruxelles, spurgt mig: ”Hvad er det Danmark har gjort?” Og de har sagt, at ville have drømt, at de havde gjort det samme. Det har fx sat skub i udvikling af havvind, at Energinet rullede kablet ud, så havmølleparkerne blot skulle sætte stikket i.

Energinet var den første SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed), jeg var med til etablere, og jeg må da indrømme, at der var fra mange sider mere end en vis interesse i, hvordan det dog ville komme til at køre med en bestyrelse for et statsligt selskab.

Jeg gjorde det på den måde, at hvert parti fik lov til at pege på et medlem, og så satte jeg Superbest-købmand Niels Fog, der var tidligere formand i Danmarks Arbejdsgiverforening, i spidsen som formand – og han kom til at danne et fantastisk parløb med Peder Østermark Andreasen som administrerende direktør.

Selv om det var en politisk bestyrelse, så viste det sig, at det fungerede rigtig godt, og mange bestyrelsesmedlemmer ente jo også med at sidde i rigtig mange år.

Hvis du ser tilbage, hvordan er det så gået på de områder du nævner: Motorveje for el og gas, konkurrence og at Danmark skulle blive Europæisk frontløber?

Det er gået fantastisk, mener jeg. Når jeg kigger tilbage på den tid, jeg som minister havde ansvaret for energiområdet, så er der to ting, jeg særligt husker og er stolt af.

Det ene er dannelsen af Energinet. Det andet er Nordsøaftalen, hvor vi udviste rettidig omhu og fik masse af skattekroner i kassen, mens der stadig blev hentet olie op.

Hvad husker du særligt fra forhandlingerne dengang?

Jeg husker, at det var hårde forhandlinger. Det var jo en kæmpe omlægning dengang. Og der blev givet og taget i forhandlingerne. Men jeg mener, at når alle - fra højre og venstre - kigger tilbage, så syns de, at det var det det rigtige at gøre dengang. Og mange i udlandet misunder os den konstruktion. Energinet er en kæmpe succeshistorie

Er der ting, i de seneste 15 års udvikling, du ikke havde set komme, da I dengang i Folketinget vedtog at danne Energinet?

Nej, jeg syntes, at det pund er blevet forvaltet godt. Energinet har varetaget Danmarks interesser – med forsyningssikkerhed, med forbindelser til udlandet osv. Og når jeg en gang imellem besøger Energinet – den gang jeg var Europaparlamentariker og nu som formand for Synergi, der har Grundfos, Danfoss Velux, Rockwool og flere bag - så er jeg stolt af Energinet, det må jeg sige. Vi fik lavet en meget kompetent bestyrelse og ledelse, som fik sendt skibene rigtigt afsted. Og fx fik Peder Ø. jo også en toppost i Europa – det får man jo, fordi man kommer fra en organisation, der bliver set op til.

Nu er der 15 års fødselsdag. Hvad synes du, der i dag er værd at fejre?

At Danmark på et tidligt tidspunkt gjorde det rigtige. Der blev etableret en organisation, som viste sig rigtig levedygtig. Mange var skeptiske overfor SOV-tanken. Der var meget skepsis mellem partierne – om man kunne køre med en så politisk bestyrelse. Og flere sagde til mig: ”Bendt, tror du selv; det kan lykkes?” Men alle partier satte kompetente folk ind, folk med stor viden. Og der var en god rorsmand i Niels Fog, der kunne få alle til at arbejde sammen. Skulle han ikke have været købmand, så skulle han havde været diplomat. Faktisk mener jeg, at vi skylder en kæmpe tak til Niels Fog og Peder Østermark Andreasen.

Hvis Du ser 15 år frem, hvad er efter din mening så den største opgave der venter et statsligt selskab som Energinet?

Det bliver stadigvæk at følge med tiden. Vi vil se en større transformation – med elektrificering, fokus på energieffektivitet, sektorkobling, digitalisering osv. Der er masser af nye forandringer, og Energinet får endnu mere grøn strøm at holde styr på. Så det er på ingen måde et sted, hvor man kan hvile på laurbærrene – der er masser af arbejde og udfordringer: som sagt implementere grøn strøm, sektorkoble, digitalisere, og hele tiden får trimmet virksomheden, så den kan leve op til politikernes forventninger.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.