Energinet forventer stigende eltariffer i 2021

Det danske elnet er under stor forandring. Havmølleparker og solcelleparker langt fra de store forbrugscentre øger behovet for nyt og forstærket transmissionsnet og stiller nye krav til balanceringen af elnettet. Energinet forventer derfor stigende tariffer for eltransmission i 2021. Nye drifts- og markedsinitiativer samt stigende elforbrug forventes at stabilisere tarifferne på sigt.

Den grønne omstilling medfører store forandringer i elsystemet og dermed også øgede udgifter for Energinet. Derfor forventes forbrugernes tariffer til Energinet i 2021 at stige fra samlet 9,7 til mellem 10,9- og 11,3 øre per kilowatt-time.
 
De endelige 2021-tariffer meldes ud i november.

 

Sådan er prisen på en kilowatt-time, som forbrugerne modtager, sammensat. Energinets tariffer er markeret med grønt. Kilde: Elpris.dk

Strøm fra havet og tyndt befolkede områder

"Danmark har store, grønne ambitioner, og vi skal om bare ti år have et elsystem med 100 procent vedvarende energi. Det betyder, at strømmen i langt mindre grad bliver lavet på kraftværker i de store byer, men langt fra forbrugerne, ofte ude på havet eller i tyndt befolkede områder, hvor elnettet ikke er bygget til stor produktion. Det øger i de her år omkostninger til at udbygge elnettet, så strømmen kan transporteres hen, hvor den skal bruges."
"Og i takt med at kraftværker udfases eller drosler ned, bliver der også færre til at levere de systemydelser, som sikrer et stabilt og robust elsystem. Udbuddet er mindre, og det får i en periode prisen til at stige, indtil nye leverandører har etableret sig, og vi for alvor har skaleret til internationale markeder", siger Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar, om to af årsagerne til, at tariffen ventes at stige. 

Kerneopgave

For at nedbringe omkostningerne og sikre forbrugerne en så lave tariffer som muligt, effektiviserer og nytænker Energinet på en række områder. Bl.a. presser Energinet på for at få lavet et nordisk eller europæisk marked for systemydelser og skabt mere konkurrence, så både danske og udenlandske leverandører kan levere frekvensreserver, balancere elsystemet mv.

"Det er ikke bare en kerneopgave for Energinet at sikre danskerne en af verdens højeste forsyningssikkerheder, samtidig med at vi som samfund i rekordfart udfaser fossil energi. Vi skal også gøre det på en effektiv måde, så driften og den grønne omstilling er til at betale, og virksomheders konkurrenceevne fortsat er god. Derfor har vi stort fokus på at drive nettet effektivt og på at samarbejde endnu tættere i Norden om effektive drifts- og markedsløsninger", siger Søren Dupont Kristensen.

Underdækning føres videre

Blandt andre årsager til, at 2020-tariffen ventes at stige, er, at sidste års tarifbetaling ikke var tilstrækkelig til at dække de faktiske udgifter. Bl.a. var der flere, store havarier på elforbindelser til udlandet. Underdækningen fra 2019 overføres til de efterfølgende år. 

Elforbrug stiger

Mens nogle ting trækker tarifferne op, trækker andre tarifferne ned. Bl.a. stiger danskernes elforbrug, og der er dermed flere forbrugere og kilowatttimer at fordele udgifterne ud på. Særligt den stigende elektrificering forventes at betyde, at tariffene i de kommende år stabiliserer sig på 2021-niveauet.

Samme tendens i andre lande

Det er ikke kun i Danmark, at de store forandringer i elnettet medfører stigende tarif. Samme tendens er de seneste år set i Danmarks nabolande.

KONTAKT

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.