Energinet undersøger havområdet til Hesselø Havvindmøllepark

I løbet af efteråret og vinteren udfører Energinet en række opmålinger og undersøgelser i de havområder, som kan blive berørt af den kommende havvindmøllepark. Det sker dels for at mindske risikoen for de selskaber, som vil byde på at etablere Hesselø Havvindmøllepark, dels for at minimere påvirkningerne af miljøet

To skibe fra det hollandske firma Fugro, som leverer søopmåling, er klar til at smide trosserne og sejle ud i det 248 km2 store havområde 20-30 km nord for Sjælland, som den kommende Hesselø Havvindmøllepark skal bygges indenfor. 

Over de næste 4-5 måneder skal der fra de to skibe udføres geofysiske undersøgelser for at afdække havbundens overflade og geologi, vanddybderne, mulige sårbare rev og gamle skibsvrag i havmølleområdet.

Samtidig begynder Energinet også at undersøge de to mulige ruter til de højspændingskabler, som skal bringe havmøllestrømmen i land. Om det bliver ved Gilbjerg Hoved eller Kyndby, at søkablerne går i land, afgør Energistyrelsen senere på året. 

- Normalt udfører vi havbundsundersøgelser i sommerhalvåret, hvor der er lille risiko for, at skibene må gå i havn på grund af dårligt vejr. Men for Hesselø Havvindmøllepark er vi nødt til at lave undersøgelserne i vinterhalvåret. Det hænger sammen med, at havmølleparken er blev fremrykket og skal være klar til at levere strøm i 2027 mod oprindeligt 2028, siger Jens Colberg-Larsen, Energinet, som har ansvar for, at havbundsundersøgelserne gennemføres.

 

Arbejdet med opmåling af havbunden planlægges, så der i videst muligt omfang tages hensyn til områdets fiskeriaktiviteter.

- Vi gør, hvad vi kan for at tage hensyn til fiskerne i området, og det er baggrunden for, at vi har indgået en aftale med FOGA, som er specialister i samarbejde mellem fiskeri og offshore-aktiviteter, siger Jens Colberg-Larsen.

I løbet af vinteren 2020/2021 vil Energinet desuden få udført miljøundersøgelser, som bl.a. består af optællinger af havpattedyr, fisk og havbundsdyr. Endelig vil der over det næste halvandet års tid blive lavet målinger af bølger, vindforhold, havstrømme og temperaturer.

I sommeren 2021 begynder en anden type undersøgelser. Her vil Energinet bore op til 70 meter dybe huller i havbunden for at undersøge havbundens geologi, som er afgørende for hvilke fundamenter de kommende havmøller kan etableres på.

Det er Energistyrelsen, som har pålagt Energinet at undersøge havområdet til vindmølleparken og til de søkabler, som skal føre strømmen i land. Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparken, er bekendt med forholdene og de mulige risici. Vinderen af udbuddet betaler for gennemførelsen af undersøgelserne.

Energinet skal også lave miljøundersøgelser og indhente miljø- og plantilladelser for anlæggene på land, hvor der skal bygges en mindre koblingsstation tæt på kysten og lægges kabler i jorden til transformerstationen i Hove.

Fakta om Hesselø Havmøllepark

Parkens kapacitet: 800-1.200 MW. Størrelsen på de enkelte havmøller besluttes af vinderen af Energistyrelsens udbud.

Færdiggørelse af havvindmølleparken: December 2027

Bygherre: Afgøres ved et udbud, som Energistyrelsen gennemfører

Tilslutning til elnettet: Hovegaard transformerstation, som ejes af Energinet

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.