BP sjaelland

Etableringen af Baltic Pipe på Sjælland bliver forsinket

En kombination af tekniske udfordringer og forsinket anlægsstart på grund af vådt vejr og corona-restriktioner betyder, at arbejdet med at anlægge Baltic Pipe på Sjælland bliver forsinket. For at undgå store markskader, forventes arbejdet på dele af strækningen først afsluttet næste sommer.

Arbejdet med at anlægge Baltic Pipe-gasrørledningen på Sjælland kommer til at tage længere tid end oprindeligt forudset. 

Vådt vejr sidste efterår og vinter samt dette forår betød, at arbejdet allerede fra begyndelsen var bagud på tid. For at undgå at de store maskiner lavede uforholdsmæssigt store strukturskader på lodsejernes marker, kom arbejdet i gang en måned senere end planlagt. Siden betød udbrud af coronavirus, at Energinets hollandske entreprenør kom senere i gang end ventet. Endeligt har det været tekniske udfordringer, særligt med coating (beskyttelse) af svejsningerne på gasrørene, som har kostet dyrebar tid i arbejdet med at få bygget rørledningen og genetableret den 70 km lange strækning på tværs af Sjælland.

”Vores entreprenør har ikke kunnet følge den tidsplan, vi har aftalt, og vi er derfor langt bagud. Vi må erkende, at vi ikke kan nå at blive færdige i år, inden vejret bliver for dårligt til det tunge anlægsarbejde. Det rammer desværre en stor del af vores lodsejere, som skal trækkes med os meget længere, end vi oprindeligt havde regnet med. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, og vi beklager de ekstra gener, det medfører for lodsejerne. Vi gør alt, hvad vi kan for både at minimere generne og blive færdige så hurtigt som muligt”, siger Nina Frøkjær Vendelboe, projektleder i Energinet.

Tunge maskiner står stille hen over vinteren
Arbejdsprocesserne med de tungeste maskiner vil stå stille hen over vinteren for at undgå, at arbejde i vådt vejr laver unødige strukturskader på jorden. Andre processer, som f.eks. svejsning og coating vil fortsætte, hvis det er muligt, for at sikre, at arbejdet afsluttes hurtigst muligt. Arbejdet med etableringen af rørledningen er i forskellige faser på forskellige steder på strækningen, men Energinet forventer, at hele anlægsarbejdet på Sjælland først er afsluttet til næste sommer i stedet for som oprindeligt planlagt med udgangen af 2020.

”Vi vil forsøge at fortsætte med de lettere processer, som for eksempel samling, svejsning og coating af rørsektionerne. Det helt tunge arbejde, hvor vi løfter rørsektionerne ned i den gravede rende, og alt gravearbejdet planlægger vi at fortsætte med til november og så genoptage det igen til foråret. Det er det bedste kompromis mellem at blive færdig så hurtigt som muligt og samtidig tage hensyn til landmændenes berettigede bekymring for skader i marken”, siger Nina Frøkjær Vendelboe.

Erstatning for tabte afgrøder
For en del af lodsejerne på Sjælland betyder forsinkelserne på anlægsarbejdet på Sjælland, at de mister endnu en sæsons afgrøder på det 32 meter brede arbejdsbælte og andre arbejdsområder, der bliver brugt til anlægsarbejdet på Baltic Pipe. De vil modtage erstatning for deres tabte afgrøder på samme måde som hidtil for både tabte afgrøder og de ekstra gener i driften, som anlægsarbejdet medfører.

Ny tidsplan
Energinet har udarbejdet en ny tidsplan for anlægsarbejdet på Sjælland, hvor man kan få overblik over forsinkelserne på de enkelte strækninger hele vejen fra Kongsmark ved Slagelse til Faxe Ladeplads. Tidsplanen er behæftet med en del usikkerhed, da anlægsarbejdet stadig som nævnt er meget afhængigt af vejret.

”Tidsplanen forsøger at tage højde for den usikkerhed, som vejret udgør. Hvis det bliver godt og tørt vejr hele vinteren, så kan vi nå rigtig langt, men der er lagt ekstra tid ind i tilfælde af, at vejret bliver som sidste vinter. Det er en robust tidsplan, samtidig med at vi har forsøgt at være ambitiøse, så vi kan få afsluttet arbejdet hurtigst muligt”, siger Nina Frøkjær Vendelboe.

Forsinkelsen af etablering af Baltic Pipe på Sjælland påvirker ikke anlægsarbejdet ved Faxe, hvor Energinets polske samarbejdspartner GAZ-System er i gang med at forberede ilandføringen af gasrørledningen fra Polen.

Lodsejere og naboer kan finde mere information på Energinets hjemmeside på www.energinet.dk/bp-sjaelland

 

KONTAKT

LÆS MERE

Læs mere om Baltic Pipe og om anlægsarbejdet på Sjælland

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.