Energinet har indgået betinget aftale om et salg af Evida til Finansministeriet

Energinet har indgået en aftale med Finansministeriet om et salg af det danske gasdistributionsnet. Aftalen er bl.a. under forbehold for godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. Dermed vil Energinet forventeligt afslutte den rejse, der begyndte, da Energinet på statens vegne i 2016 opkøbte først daværende DONG Energys gasdistributionsnet og siden de to andre store gasdistributionsselskaber i Danmark og konsoliderede dem i et fælles selskab, Evida.

Energinet har indgået en aftale med Finansministeriet om et salg af datterselskabet Evida. Aftalen er bl.a. under forbehold for godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.

Den 1. december 2020 forventes Evida, der har ca. 440 medarbejdere, ejer ca. 20.000 km nedgravede gasrør og forsyner over 400.000 husstande og virksomheder, derfor at få ny ejer, men aktiviteterne fortsætter som hidtil, og forbrugerne vil ikke mærke noget til ændringerne.

Med det forventede salg vil Energinet afslutte den rejse, som begyndte i 2015, da Energinet blev bedt om på statens vegne at indlede opkøb af det daværende DONG Energys gasdistributionsselskab og siden opkøbe NGF Nature Energys gasnet og HMN’s gasnet og konsolidere de tre store danske gasdistributionsselskaber i en enhedsorganisation.
 
Flot og tilfredsstillende udvikling
Evida er i forbindelse med indgåelse af aftalen værdiansat til 4,2 milliarder kroner på gældfri basis. Salgsværdien er opgjort efter samme principper, som da Energinet overtog de tre selskaber, og udgør sammen med den løbende indtjening i Energinets ejerperiode en tilfredsstillende forrentning af den indskudte kapital.
 
I Energinets ejertid har Evida-selskaberne leveret en flot og tilfredsstillende udvikling som omfatter både de drifts- og markedsmæssige tiltag såvel som de finansielle resultater. Inden overdragelsen har Evida opsparet et likviditetsberedskab på lige godt 700 millioner kroner, der står klar til at understøtte nye investeringer i biogasudbygninger og den fortsatte udvikling af gasnettet til fremtidens grønne omstilling.
 
Bestyrelsesformand: Stærkt selskab gives videre
- Vi er stolte over, at vi giver et stærkt selskab videre til de nye ejere. Det har været nogle begivenhedsrige år med opkøb af først et, siden to og tre selskaber, og sidste år dannelsen af en fælles organisation, Evida. Medarbejderne har ydet en stor og dygtig indsats for både at passe godt på de 20.000 km nedgravede gasrør og over 400.000 forbrugere og sammensmelte de tre selskaber i en ny fælles, effektiv organisation, siger Mogens Lykketoft, bestyrelsesformand i Energinet.
 
Efter underskrift af alle aftaler, vil overdragelsen blive anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og der vil blive anmodet om godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. Når den forventede godkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreligger, og såfremt Folketingets Finansudvalg kan godkende handlen, overdrages Energinets aktier til Finansministeriet.
 
Baggrund for opkøb
Naturgasnettet er en del af Danmarks kritiske infrastruktur. Derfor blev Energinet i 2015 bedt om at købe DONG Energys naturgasinfrastrukturselskab i forbindelse med det politisk ønske om at børsnotere DONG Energy. Opkøbet skete i 2016.
 
I efteråret 2016 vedtog den daværende regering en ny forsyningsstrategi. Strategien indeholdt blandt andet en beslutning om, at den danske gasdistribution skulle samles i ét fælles statsligt selskab.
Derfor opkøbte Energinet det kommunalt ejede distributionsselskab NGF Nature Energy i maj 2018.

I april 2019 overtog Energinet ejerskabet af HMN GasNet, som også var et kommunalt ejet selskab, og derfra blev det samlede ejerskab af gasnettet samlet under Energinet. Ultimo december 2019 overtog Energinet også Aalborgs gasdistributionsnet, som samtidig med overtagelsen blev lagt ind under HMN GasNet.

Den 1. oktober 2019 blev selskaberne organiseret i en enhedsorganisation, Evida, og målsætningen om, at gasnettet skal ejes og drives af en statslig virksomhed, blev nået. Energinet og Finansministeriet har siden da forhandlet om en købsaftale, som dags dato er indgået under forbehold for bl.a. godkendelse fra Folketingets Finansudvalg.

PRESSEKONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.