martin-lervad-lundoe
Martin Lervad Lundø, administrerende direktør i Energinet DataHub. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Ny generation af DataHub skal booste grøn omstilling

For at kunne møde nye krav og behov fra elmarkedet og forbrugerne opgraderer Energinet nu DataHub-systemet. Energinet har dannet et strategisk partnerskab med Microsoft, som skal sikre, at DataHubben kan følge med den hurtige udvikling. Samtidig skal flere data ud og leve - data er en af de vigtigste grundsten, når vi som samfund skal finde fremtidens klimaløsninger.

Energinet indgår strategisk partnerskab med Microsoft for at udvikle og fremtidssikre Danmarks DataHub, så den kan løse både de forventede kapacitetsudfordringer, og danne grundlaget for den store ændring, som elmarkedet gennemgår og vil gennemgå i løbet af omstillingen til 100 procent grøn energi.
  
DataHub er nøglen
Energinets nuværende DataHub rummer milliarder af data om elproduktion og elforbrug, men der er brug for at opgradere og videreudvikle den store databank. Dels for at sikre, at forbrugerne fortsat afregnes korrekt, når alle har fået elmålere, der indsender timeværdier, dels fordi den grønne omstilling kræver, at de mange data i endnu højere grad kommer ud at leve.
 
- DataHubben er central, og vores opgave med at drive og udvikle bliver kun større. Men data er ikke kun afgørende for afregning. Data er også altafgørende for, at vi som samfund kan lave en smart, effektiv og hurtig omstilling til vedvarende energi. De mange iværksættere og virksomheder, der skal lave fremtidens grønne løsninger og produkter, har brug for et solidt fundament af viden at stå på, og det kan DataHub levere, siger Martin Lervad Lundø, administrerende direktør i Energinet DataHub.
 
Ikke nok med, at fremtidens elsystem hovedsageligt bliver drevet af produktion, der kommer, som vinden blæser, og solen skinner, så skal der bruges grøn strøm til at fortrænge olie, kul og gas i transportsektoren, til opvarmning af huse, i industrien og til at skabe brint og grønne gasser, der kan lagres eller bruges i skibstrafik, fly, tung industri mv. Der skal bruges meget mere grøn strøm, og den skal bruges fleksibelt. Det kræver nytænkning og innovation – og et bagvedliggende system som DataHub, der løbende skal kunne følge med nye krav og forandringer.
 
Microsoft og open source-tilgangen bidrager til at navigere
Den hurtige udvikling i energisektoren betyder, at der vil være et løbende behov for at bygge ovenpå og videreudvikle systemet, og det kræver en meget bred pallette af viden og ekspertise. 

- Med Energinets ekspertise indenfor energimarkeder og Microsofts ekspertise indenfor soft-ware og arkitektur vil vi kunne skabe et DataHub-system, som kan varetage den vigtige drift, samtidig med at DataHub kan facilitere den grønne omstilling ved at stille data til rådighed, og ved at vi er åbne og fleksible overfor integration af nye og andre løsninger, siger Martin Lervad Lundø.

Ud over strategiske partnerskaber vælger Energinet derfor en open source-tilgang. Med open source kan man trække på kompetencer og dele viden med hele verden. Nye grønne løsninger kan bygges oven på og videreudvikles, og dermed kan DataHub og Danmark være med til at accelerere den grønne omstilling globalt. 

For English see: New generation DataHub to boost green transition

 

KONTAKT

OM DATAHUB

DataHub er et centralt og uafhængigt it-system, som på samfundets vegne ejes og drives af Energinet.
 
Udover at samle milliarder af oplysninger om kunder, forbrug og priser, håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Fx registreres det time for time, hvor meget vi danskere forbruger, så det sikres, at forbrugerne får en korrekt afregning.

Både i fortrolig og i anonymiseret form giver de mange milliarder data stor viden til de iværksættere og virksomheder, der skal skabe fremtidens smarte og grønne løsninger og produkter. 
Energinet tror på, at man skaber den bedste, billigste og hurtigste grønne omstilling ved at samarbejde på tværs af sektorer og grænser, fx mellem kommercielle og ikke kommercielle parter.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.