sren dupont kristensen
Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar.

Energinet sender sin anbefaling for fremtidens elforsyningssikkerhed til ministeren

Efter tilbagemeldinger fra elsektorens aktører sender Energinet nu sin anbefaling af det fremtidige niveau for elforsyningssikkerhed til klima-, energi- og forsyningsministeren. Anbefalingen er, at elforsyningssikkerheden i 2030 planlægges at være på mindst 99,993 procent. Igen i 2019 var den danske elforsyningssikkerhed i europæisk topklasse med en leveringssikkerhed på 99,996 procent.

Energinet anbefaler i lighed med sidste år et planlægningsmål for elforsyningssikkerheden i 2030 på 99,993 procent leveringssikkerhed, hvilket svarer til, at en elforbruger årligt i gennemsnit kan være uden el i 35 minutter i 2030. Heraf forventes 7 minutter, at skyldes eltransmissionssystemet, som Energinet er ansvarlig for, og de resterende 28 minutter forventes at komme fra afbrud i eldistributionsnettene. 

Anbefalingen bliver nu sendt til klima-, energi- og forsyningsministeren. Energinet skal ifølge Elforsyningsloven årligt sende en anbefaling om niveauet for forsyningssikkerheden ti år ud i fremtiden, hvorefter ministeren skal fastsætte det endelige mål.

Til sammenligning var der i 2019 ca. 20 minutters afbrud pr. elforbruger, hvilket svarer til gennemsnittet over de seneste 10 år. Energinet fastholder ambitionen og planlægningsmålet fra sidste års redegørelse.  

”Det danske samfund har store grønne ambitioner både på produktions- og forbrugssiden.  Vi står overfor en omfattende elektrificering – grøn strøm skal udfase benzin og diesel, efterhånden som vi begynder at køre i elbiler, elektriske varmepumper skal afløse oliefyr og naturgaskedler i private boliger og fjernvarmen. Vi har i Energinet stort fokus på de udfordringer, som det medfører for elnettet. Det er vores vurdering, at forsyningssikkerheden om ti år godt kan være en anelse lavere end i dag, uden at danskerne vil opleve en væsentlig forringelse. Danmark vil stadig være i europæisk topklasse med planlægningsmålet på 35 afbrudsminutter i 2030”, forklarer Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar. 

I Redegørelse for Elforsyningssikkerhed til ministeren understreger Energinet de effektudfordringer, der kan forudses på længere sigt. Ændringerne i forhold til høringsudkastet til redegørelsen fra september er sammen med Energinets kommentarer til de indkomne høringssvar nærmere beskrevet i høringsnotatet.

Reinvesteringer samtidigt med øget grøn strøm
For at fastholde elforsyningssikkerheden på et højt niveau skal der investeres i både transmissions- og distributionsnettene, og det er nødvendigt at udskifte store dele af elnettet, i takt med at det ældes. Samtidigt skal elsystemet forberedes til at transportere en stigende mængde grøn strøm, som forbrugerne forventes at efterspørge til bl.a. varmepumper og elbiler. 

Stigende risiko for mangel på effekt
Der kan på længere sigt være en øget risiko for mangel på effekt, og Energinet anbefaler, at acceptere 5 afbrudsminutter for at balancere hensynet til omkostningerne ved at prøve at reducere risikoen for effektmangel. Til dato har danskerne ikke oplevet effektmangel. 
Søren Dupont Kristensen, slår fast, at elsystemet stadig er både stabilt og sikkert, og at ambitionen fortsat er at holde en høj elforsyningssikkerhed frem mod 2030. 

”Vi er meget bevidste om, at udviklingen kræver et stort fokus på at understøtte effekttilstrækkeligheden. En større fleksibilitet på elmarkedet er nøglen til at sikre dette, og vi arbejder på en række konkrete tiltag samtidig med at vi igangsætter en nærmere monitorering af, om tiltagene har den nødvendige effekt eller en yderligere indsats er nødvendig. Det skal ikke skjules, at der er udfordringer, som der skal findes løsninger på – men vi fastholder ambitionen om en høj forsyningssikkerhed”. 

Læs Energinets Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2020 og se høringsnotatet.

 

KONTAKT

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.