TSO'erne har indgået aftale om at styrke samarbejdet om fremtidens elnet i Østersøen

TSO'erne i Østersøregionen, der har ansvaret for at vedligeholde og udvikle transmissionssystemerne, har i dag aftalt at begynde forberedelserne til etablering af et samarbejde om et elnet i Østersøen.

Formålet med samarbejdsaftalen med titlen “Baltic Offshore Grid Initiative” er at udvikle fælles planlægningsprincipper for offshore elnet i Østersøen, gøre det muligt at få indarbejdet offshore elnet i Østersøen i ENTSO-E's (European Network of Transmission System Operators for Electricity) 10-års netudviklingsplan og gennemføre undersøgelser, der understøtter den fælles vision for offshore elnet i Østersøregionen.

EU-landene, der grænser op til Østersøen, underskrev den 30. september 2020 den fælles hensigtserklæring om havvind i Østersøen (Baltic Sea Wind Joint Declaration of Intent). Visionen for det samarbejde, som disse lande har indledt, omfatter fælles planlagte vindproduktionsområder, der kan maksimere vindens potentiale som energikilde.

TSO'erne anerkender, at Østersøregionen har potentiale til at bidrage væsentligt til de grønne energipolitiske mål ved at udbygge havvind og eltransmission på tværs af landegrænser. Et offshore elnet vil være en del af løsningen til at udnytte potentialet, men der vil også være behov for en række radiale forbindelser. Samarbejdet skal være med til at bidrage til CO2-reduktion og til udviklingen af det fremtidige grønne energisystem.  

En undersøgelse af samarbejde om havvind i Østersøen lavet af Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP), et samarbejde mellem landene omkring Østersøen om at udvikle el- og gasmarkeder i regionen, viser, at potentialet i Østersøen overstiger 90 GW. Den samlede, potentielle mængde energi, der kan produceres, er 325 TWh/år. 

Et fremtidigt CO2-neutralt samfund kan opnås gennem tættere samarbejde på tværs af landegrænserne, informationsudveksling og yderligere undersøgelser af mulighederne for et offshore elnet. Offshore-projekter kræver store investeringer og omfattende undersøgelser, en fælles forståelse og politisk opbakning fra EU-kommissionen og medlemslandenes regeringer.

Følgende TSO'er har meldt ud, at de har til hensigt at underskrive samarbejdsaftalen “Baltic Offshore Grid Initiative”: Fingrid fra Finland, Svenska kraftnät fra Sverige, Energinet fra Danmark, 50Hertz fra Tyskland, Elering fra Estland, AST fra Letland og Litgrid AB fra Litauen.  Statnett fra Norge deltager i en observerende rolle.
 

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.