Den danske klimaminister, Dan Jørgensen, har underskrevet erklæringer om samarbejde om energiøer med ministre i Tyskland og Holland.

Erklæringerne er et vigtigt skridt på vej mod en opfyldelse af det politiske ønske om, at energiøerne skal være forbundet med andre lande end Danmark. Erklæringerne markerer også begyndelsen af Energinets arbejde med at modne og udvikle udlandsforbindelser i samarbejde med TSO’er i de samarbejdslande, der indgås erklæring med.

”I Energinet er vi begejstrede for, at Danmark nu har skrevet under på erklæringer med Tyskland og Holland om energiøer”, siger Hanne Storm Edlefsen, Vice President i Energinet: ”De to energiøer i Nordsøen og Østersøen kan kun realiseres gennem et stærkt internationalt samarbejde, så erklæringerne er et meget vigtigt skridt på vej mod etablering af energiøer, som er et vitalt næste skridt for havvind i stor skala og dermed for grøn omstilling i Europa og verden.”

Med de to erklæringer dedikerer landene sig til i fællesskab at gennemføre en række komplicerede undersøgelser af, hvordan energiøer og havvind kan udbygges og ikke mindst, hvordan elektriske udlandsforbindelser fra øerne kan forbinde landenes energisystemer med hinanden. Brugen af el fra havvind til brint og grønne brændstoffer bliver også nævnt som et centralt emne.
Den Europæiske Unions energi- og klimamålsætninger nævnes i begge erklæringer som baggrund for samarbejdet, heriblandt målet om klimaneutralitet i 2050 og den europæiske strategi for offshore havvind. I erklæringen med Tyskland noterer man sig desuden specifikt den danske politiske beslutning om at etablere en energiø i Nordsøen og én i Østersøen i 2030.

I erklæringen med Holland gives ansvaret for analyser og undersøgelser eksplicit til de danske og hollandske TSO’er, TenneT, Gasunie og Energinet. Arbejdet vil blive forankret i det internationale konsortium North Sea Wind Power Hub, hvor de tre TSO’er siden 2017 har samarbejdet om udviklingen af et realistisk koncept for kunstige energiøer i Nordsøen efter det såkaldte ’hub-and-spoke-koncept’.

”Danske politikere er gået foran med beslutningen om at gennemføre energiøer. Men jeg tror, alle er enige om, at energiøer, som kun er forbundet til Danmark, ikke batter nok i forhold til den massive opskalering af vedvarende energi, vi har brug for i Europa. Så det er virkelig en god nyhed her op mod jul, at ministrene for energi og klima i Danmark, Tyskland og Holland nu har landet de her to erklæringer. For selvom der endnu ikke er tale om bindende aftaler, så er det alligevel en vigtig dør, der nu åbner sig på vejen frem mod energiøer, der er forbundet til flere lande, siger Hanne Storm Edlefsen, og fortsætter: ”Vi glæder os meget til det fortsatte samarbejde med North Sea Wind Power Hub og vores gode TSO-kolleger i Tyskland og Holland”.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen gav i slutningen af november Energinet påbud om at udføre forundersøgelser til de to energiøer i henholdsvis Nordsøen og Østersøen. Påbuddet fra ministeren omfatter blandt andet, at Energinet skal modne og udvikle udlandsforbindelser i samarbejde med TSO’er i de samarbejdslande, der indgås erklæring med.


5 vigtige om de to erklæringer:

- Erklæringen med Tyskland dækker Østersøen og Nordsøen som hubs for havvind og energiøer.
- Erklæringen med Holland dækker hubs i Nordsøen og analyser skal laves med henblik på ”realisering af et første fælles projekt i 2030 eller snarest muligt derefter”.
- Formålet med erklæringerne er at undersøge og vurdere muligheder for landenes samarbejde om fælles energihubs til gensidig gavn for begge lande.
- Undersøgelser under erklæringerne omfatter emner som fordeling af VE-andele og omkostninger, design af elmarkedet, teknologimuligheder for de elektriske systemer, Power-to-X, mm.
- Erklæringerne er fælles, politiske hensigtserklæringer om mål og tiltag og er ikke retsligt bindende.


Links: 

Læs aftalen med Holland 
Læs aftalen med Tyskland 
Se Energinets hjemmeside om energiøer
Læs mere om North Sea Wind Power Hub 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.