Betyder Biogas noget for gasforsyningen i Danmark?

Det og meget andet giver Redegørelsen for gasforsyningssikkerhed svar på. Faktisk udgør biogas nu en reel forsyningskilde til det danske gasmarked. Biogas reducerer afhængigheden af gasimport i fremtiden. Samtidig er den midlertidige nedlukning af den hidtil primære gasforsyningskilde - Tyra-komplekset i Nordsøen – sket uden udfordringer for forsyningssikkerheden i Danmark.

Grøn gas bidrager stadig mere
Biogas begynder at bidrage til forsyningssikkerheden. Andelen af grøn gas i nettet er vokset ha-stigt og gør det stadig. Det betyder, at den del af gassen i gassystemet, der kan dækkes af grøn gas, også har været stigende. Biogas tilført gassystemet forventes at svare til over 20 % af det danske gasforbrug fra nettet ved udgangen af 2020.

Andelen af biogas er væsentligt højere om sommeren, hvor gasforbruget er lavt. På en enkel dag i juli nåede andelen af biogas over 40 % og den andel vil kun stige i takt med, at forbruget af naturgas skal udfases.

Torben Brabo, der er direktør i Energinets Gas TSO, er glad for den grønne udvikling: ”Historisk har forsyningssikkerheden været bundet op på gas fra én stor central forsyningskilde i Nordsøen og gaslagrene, og senere fra Tyskland. Dette billede er ved at skifte, og Danmark vil i de kommende år se en yderligere stigning i lokal forsyning med biogas. Det betyder, at biogas forventes at udgøre 63 % af det danske gasforbrug i 2030 og 100 % i 2040.”

Biogas og transitgas ændrer principperne for forsyningssikkerhed
Forsyningen af biogas fra biogasanlæg spredt ud i det meste af Danmark betyder, at der er mange små lokale forsyningskilder i flere dele af gassystemet. Baltic Pipe kommer i drift i 2022, og det medfører transport af betydelige gasmængder gennem Danmark, samt en anden drift af det danske gassystem. De store mængder gas vil gøre forsyningen i Danmark mere robust

Forsyningssikkerheden har været høj i det første år uden Tyra
Den første vinter uden gas fra Tyra-komplekset er forløbet uden problemer. Indtil Tyra-komplekset åbner igen, hvilket først sker den 1. juni 2023, er Danmark mere sårbar overfor situationer med afbrud af gasforsyningen eller ekstraordinær efterspørgsel efter gas. På trods af udsættelsen af genåbningen vurderes forsyningssituationen til Danmark fortsat som robust.

Ingen udfordringer med høje gaspriser eller ændret gaskvalitet
Den reducerede gasforsyning fra Nordsøen har medført et lavere udbud af gas på det danske gasmarked. De høje gaspriser udeblev, og prisniveauet har i det meste af perioden efter nedlukningen af Tyra-komplekset ligget på et historisk lavt niveau. I perioder var der endda en forventning om negative gaspriser.

Mindre gas fra Nordsøen og mere gas via Tyskland har ændret gaskvaliteten til de danske forbrugere i perioden, men det har generelt ikke givet anledning til udfordringer hos forbrugerne.
Læs mere i redegørelsen om hvordan det ”Første år uden Tyra har budt på overudbud af gas, historisk lave priser og lagerudvidelse” og hvordan ”Brint og Power-to-X blev mainstream i 2020.


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.