forelbig miljdeklaration grn pil JPG

Ny Energinet-service giver danske virksomheder præcise CO2-tal til grønne regnskaber

Alle elforbrugere, virksomheder, institutioner, husstande mv., kan nu se, hvor stort et klimaaftryk deres elforbrug satte sidste år. Det giver syn for sagen, og sammen med nye muligheder for at blive afregnet på timeniveau kan det sætte skub i at flytte forbrug til perioder med stor grøn elproduktion.

Hvor grøn er den strøm, du får leveret gennem din stikkontakt? 

Hidtil har mange danske virksomheder brugt Energinets Miljødeklaration af en gennemsnitlig dansk kilowatttime, når de skulle lave grønne regnskaber. Men tallene dækker dels over geografiske forskelle dels over timer med tæt på 100 procent grøn strøm og dermed meget lav CO2-udledning og timer med CO2-udledning på 400-500 gr per kWh, altså langt over gennemsnittet.

Nu kan alle med en helt ny timedeklaration få et individuelt og meget mere præcist tal for hvor meget kuldioxid, metan, svovldioxid osv. deres elforbrug medførte. Energinet har lavet en ny dataservice, der kobler forbrugerens individuelle elforbrug med det miks af vind, sol, kul, gas osv. som elproduktionen time for time var sammensat hen over året i hhv. Vestdanmark og Østdanmark. 

Efterspurgt af virksomheder
- Alle - fra de store industrivirksomheder til frisøren henne om hjørnet – kan let få en individuel opgørelse over, hvor grønt deres elforbrug er. Det er noget, der er efterspurgt i mange virksomheder fx til grønne regnskaber. Dermed kan man nu dokumentere, om man bruger strøm, når der er vind og sol, eller om forbruget sker, når forbruget primært dækkes af fossile brændsler, siger Signe Horn Rosted, Vice President i Energinet.

Hun peger på, at Energinet som ansvarlig for danskernes forsyningssikkerhed også har en interesse i at gøre alle forbrugere opmærksom på, at der er stor forskel på, hvornår man bruger strømmen. I fremtiden, når langt det meste af vores strøm kommer fra vind og sol, vil fleksibelt elforbrug spille en langt større rolle – både for økonomi og elregningen og for forsyningssikkerheden og for den grønne omstilling.

Og alle kan få syn for sagen - også husstande, institutioner mv. kan trække deres individuelle klimaaftryk ud af den nye dataservice.

Nye målere – nye muligheder
Landets elnetselskaber har gennem de senere år sørget for, at samtlige 3,4 millioner forbrugere nu har nye elmålere, der kan timeaflæses, og mange elhandlere tilbyder allerede fleksible strømabonnementer. I takt med at vores elforbrug generelt vil stige, åbner det nye mulighed for at flytte forbrug til billigere eller grønnere timer, påpeger Signe Horn Rosted.

– Om nogle år vil mange køre i elbiler, og for de fleste af os er det ligegyldigt, om den lader op klokken 22 eller 03 om natten, bare den er fuldt opladet, når vi skal på arbejde næste morgen, eller har tilpas med strøm på batteriet til altid at nå til det nærmeste hospital. Det er også ligegyldigt om den elektriske varmepumpe, der skal erstatte oliefyret, kører først på eftermiddagen eller midt på eftermiddagen, bare temperaturen i huset er god. Det skaber en masse fleksibilitet, som både kan spare den enkelte forbruger penge og gøre dem grønnere, og som også kan hjælpe os, der driver elsystemet, når vi skal balancere produktion fra vind og sol med vores forbrug, siger Signe Horn Rosted.

 

Energinet fortsætter sideløbende med de nye timedeklarationer med at lave Miljødeklaration for en gennemsnitlig dansk kilowatt-time, og tendensen er klar: Den strøm, der kommer ud af danskernes stikkontakter, bliver mere og mere grøn. Den foreløbige miljødeklaration for en gennemsnitlig kilowatt-time i 2020 viser endnu et rekordlavt CO2-niveau. Tallet er dog stadig foreløbigt, og der kan ske forskydninger, når den endelige Miljødeklaration for en gennemsnitlig dansk kilowatt-time offentliggøres senere på foråret.

En gennemsnitlig dansk kilowatt-time var sidste år et miks af nedenstående energikilder - lagkagen viser, hvad der er produceret i Danmark modregnet eksport, medregnet import fra nabolande:

 

KONTAKT

SÅDAN GØR DU

1:
Log ind på eloverblik.dk med NemID og vælg ”privat”, ”erhverv” eller ”tredjepart”. Find dit målepunkt/dine målepunkter (din elmåler). (Er du endnu ikke kædet sammen med dit/dine målepunkter, skal du bruge aftagenummer og kodeord, som du finder på din elregning fra din elhandler).
2:
Klik på personen i øverste højre hjørne og vælg ”Datadeling” og få dermed en såkaldt ”token”. Den lange kode skal du kopiere og bruge for at kunne hente dine personlige oplysninger i den nye dataservice.
3:
Gå ind på den nye dataservice: https://din-deklaration.eloprindelse.dk/. 
4:
Indsæt din token.
5:
Tryk ”Beregn”.

LÆS MERE
Du finder den nye data service og vejledning her: https://din-deklaration.eloprindelse.dk/

 

FAKTA OM DEKLARATIONER
Energinet udgiver hvert år til maj en Miljødeklaration. Den viser, hvordan en gennemsnitlig dansk kilowatttime året forinden blev produceret, og hvad der dermed er udledt af CO2, CH4, SO2 osv. 
Mange virksomheder har brugt oplysningerne i deres grønne regnskaber. For at imødekomme virksomhedernes ønske om at få tallene med i regnskaberne, har Energinet i begyndelsen af hvert kalenderår lavet en ”foreløbig miljødeklaration”.
Energinet har nu lavet en mere retvisende opgørelse i en ny timebaseret deklaration, der sammenholder det individuelle elforbrug med sammensætningen af den strøm, der time for time er produceret og importeret. Udover at være timebaseret understøtter den også de regionale forskelle, der er i sammensætningen af produktionen i hhv. Vestdanmark og Østdanmark.
Miljødeklaration og den nye timedeklaration kan ikke sammenlignes med den eldeklaration, du modtager fra din elhandler. Du kan læse mere om forskellen på deklarationerne her

Den timebaserede deklaration indgår også i Energinets videre udvikling af timebaserede grønne certifikater (projekt ElOprindelse)

Energinet forsætter med at udgive den overordnede Miljødeklaration, som en vigtig indikator for omstillingen til et endnu grønnere elsystem.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.