Grn Gas Lolland kort2pdf

Energinet og Evida forbereder ny gasledning til Lolland-Falster

Regeringen har besluttet at bygge en gasledning til Lolland-Falster og dermed sikre gas som erstatning for kul og olie til nogle af øernes store, energiforbrugende arbejdspladser. Første skridt for Energinet og Evida bliver at inddrage lokalbefolkningen.

Energinet og Evida går nu i gang med forberedelserne til en ny gasledning mellem Sydsjælland, Falster og Lolland. Projektet hedder ”Grøn Gas Lolland-Falster”. 

Regeringen har besluttet, at gasledningen skal bygges for at sikre, at virksomheder på Lolland og Falster, bl.a. Nordic Sugars to, store sukkerfabrikker, kan reducere deres CO2-udledning. Gasledningen vil bidrage til at bevare lokale virksomheder og arbejdspladser og desuden fremme udbygningen af lokal biogasproduktion på Lolland og Falster. I dag er der ikke noget gasnet til Lolland og Falster, og det hæmmer opbygning af lokale biogasanlæg, fordi der ikke kan afsættes biogas til resten af landet, når der produceres mere, end Lolland og Falster selv vil kunne bruge.

Biogas udgør i dag 21 procent af gassen i det samlede danske gasnet. Prognoser viser, at det tal i 2024 vil være 34 procent, i 2030 60 procent og i 2040 og 100 procent. Grøn Gas Lolland-Falster-projektet giver mulighed for, at der fra start - i 2024 - kan etableres biogasproduktion på Lolland og Falster, som vil kunne dække mindst 50 procent af det lokale gasforbrug.

Første skridt: Borgerne inddrages
- Det første, der sker, er, at alle borgere, der er interesseret i gasledningsprojektet, bliver inviteret til at deltage i en offentlig høring om miljøpåvirkningerne ved projektet. Målet er, at vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan gasledningen bliver anlagt på den bedst mulige måde for lodsejere, naboer, natur og miljø, samt at vi finder den mest skånsomme linjeføring til det nedgravede rør, siger Jeppe Danø, vicedirektør i Energinet.

Det er Miljøstyrelsen, der som ansvarlig myndighed igangsætter den offentlige høring. Det vil ske på www.mst.dk. Herudover vil alle, der kan blive direkte berørt af Grøn Gas Lolland-Falster, få et brev, når høringen begynder. Direkte berørte er dels de lodsejere, der ud fra det første forslag til linjeføring kan få gasledningen på sin jord, dels naboer indenfor 200 meter til hver side af den foreslåede rute. 

Energinet og Evida vil desuden informere på hjemmesiden og annoncere i lokale medier for at informere om høringen.  

Energinet skal som statens gastransmissionsselskab bygge en ca. 45 km lang gasledningen mellem Everdrup på Sydsjælland og Nørre Alslev på Falster, mens Evida som statens gasdistributionsselskab med ansvar for de lokale gasdistributionsnet, skal bygge resten af strækningen til Nakskov på ca. 70 km, tilslutte de nye forbrugere samt tilslutte de biogasanlæg, der er en afgørende forudsætning for Grøn Gas Lolland-Falster.

Selve gravearbejdet forventes at begynde i 2023.

KONTAKT

BORGERNE INDDRAGES

Den første offentlige høring er en idéfase. Her kan borgere komme med input til, hvad der skal undersøges i forbindelse med udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport for Grøn Gas Lolland Falster-rørledningen.

Med de nuværende corona-restriktioner vil det ikke være muligt at holde borgermøder i forbindelse med den kommende offentlige høring. 

Senere i projektet vil der komme en anden offentlig høring. Her vil alle interesserede få mulighed for at komme med bemærkninger til den endelige miljøkonsekvensrapport, som også vil vise, hvor gasledningen bliver placeret. 

BAGGRUND FOR PROJEKTET
Sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster har sammen med biogasproducenten Nature Energy og gasleverandøren Andel forhørt sig om muligheden for en gasledning. 

Nordic Sugar bruger meget energi og skal reducere sin CO2-udledning. Det vil fabrikkerne gøre ved at udskifte kul og olie med mere klimavenlig gas, gerne med lokalproduceret biogas lavet af bl.a. affald fra sukkerroeproduktion, gylle mv. 

Siden har flere andre virksomheder bakket op om behovet for et grønt gasnet på Lolland-Falster.

LOKAL PRODUKTION AF BIOGAS
En gasledning giver mulighed for lokal biogasproduktion i stor skala, fordi det bliver muligt at afsætte den produktion, som Lolland og Falster ikke selv kan bruge, til resten af landet. Uden en gasledning ville det være meget svært at bygge biogasanlæg, fordi det lokale forbrug er begrænset og ikke vil matche, hvornår den lokale gas time for time bliver produceret. Dertil kommer, at sukkerfabrikkerne primært bruger gas i de ca. fire af måneder af året, hvor sukkerroekampagnen kører, mens der er meget mindre energiforbrug uden for kampagneperioden. Uden afsætningsmuligheder til resten af landet, ville nye biogasanlæg kun kunne køre en del af året og være urentable. 

LÆS MERE 
Grøn Gas Lolland-Falster.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.