kapacitetskort pix
På Kapacitetskortet kan man zoome ind på 900 stationer i hhv. transmissionsnettet og distributionsnettet.

Nyt danmarkskort guider til gode steder for tilslutning af solceller og vindmøller

Mange steder i landet ønsker grønne energiselskaber og kommuner at sætte vindmøller og især nye, store solcelleanlæg op. Men ikke alle steder kan elnettet tage imod ny, stor elproduktion. Energinet og Dansk Energi offentliggør et kort, der guider til gode placeringer.

Udbygningen af vind- og især solenergi går rivende stærkt i Danmark. Mens solceller i 2020 kunne dække 3,4 procent af det totale elforbrug, ventes andelen i 2025 at være mere end firedoblet til 15 procent.

For at bidrage til at den nye, grønne strøm også kan flyde ud til forbrugerne og reducere vores CO2-udledning, udgiver Energinet og Dansk Energi nu et danmarkskort, hvor man kan se, hvor det er let tilslutte ny grøn elproduktion til elnettet.

- Når kommuner og energiselskaber søger efter områder til fx nye solcelleparker, leder de naturligt nok efter steder med tilgængelig jord, god plads og passende afstand til naboer. Men nogle gange er der også steder, hvor der hverken er et stort lokalt elforbrug, der kan opsluge ny strømproduktion, eller et elnet, der kan transportere store mængder strøm væk, siger Bjarne Brendstrup, områdeleder for Systemanalyse i Energinet.

Viden om 900 knudepunkter i elnettet

Det nye kapacitetskort viser mere end 900 stationer i højspændingsnettet – knudepunkter i 150/132 kV-nettet og 60/50 kV-nettet – hvor nye solcelleanlæg eller landmøller kan kobles på. Ud for hver station kan man som et øjebliksbillede se den ledige kapacitet.

Energiselskaber og kommuner får dermed detaljeret indsigt i, hvor der kan opstilles ny elproduktion, som hurtigst muligt og med et minimum af ny elinfrastruktur kan komme ind i elsystemet og frem til vores stikkontakter. Omvendt kan man også se, hvor strøm fra nye anlæg ikke fuldt ud kan indpasses og i perioder må nedreguleres, fordi elnettet i forvejen er fyldt op og derfor skal udbygges, før ny produktionskapacitet kan anvendes fuldt ud. 

- Det er rigtig godt for den grønne omstilling, at sol og vind nu kan klare sig uden støtte, men nogle af de solcelleanlæg og vindmøller, der skyder op, skaber også udfordringer. Kapacitetskortet gør det nemmere i fællesskab at finde de bedste løsninger, siger forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen fra Dansk Energi, der repræsenterer de lokale elnetselskaber.

Jørgen S. Christensen understreger, at nye solcelleanlæg og nye vindmøller bliver nettilsluttet uanset, hvor de stilles op. Hvis der er behov, bliver elnettet udbygget. 

- En ny solcellepark kan skyde op i løbet af et par år, men kan det tage noget længere tid at udbygge elnettet på grund af lange leveringstider på nøglekomponenter til elnettet. Derfor risikerer ny, grøn strøm i perioder ikke at kunne komme ud til forbrugerne, påpeger Jørgen S. Christensen.

Tæt dialog kan forkorte tiden 

Både Energinet og de lokale elnetselskaber oplever, at kommuner og udviklere af vindmølle- og solcelleparker netop efterspørger information om netmæssigt gode steder til at placere nye anlæg. Kommunerne vil gerne prioritere projekter, som kan sætte skub i den lokale grønne omstilling og indfri kommunernes klimamål, og energiselskaberne vil gerne have en hurtig afklaring, så de kan beslutte, om de vil gå videre med et projekt. 

Tidlig dialog er derfor vigtigt for alle partner – inkl. Energinet og de lokale netselskaber.

- Hvis vi bedre forstår hinandens processer, muligheder og begrænsninger, kan vi måske køre mere parallelle spor og på den måde forkorte noget af eksekveringstiden fra projektidé til mere grøn strøm i danskernes stuer. Det er med til at sikre en både hurtig og effektiv grøn omstilling, siger Jørgen S. Christensen.

Du finder Kapacitetskortet på www.kapacitetskort.dk. Fremover opdateres kortet med de nyeste informationer hvert halve år. 

Få mere at vide:
Kontakt i Energinet: Områdeleder for Systemanalyse i Energinet, Bjarne Brendstrup, på bjb@energinet.dk og tlf. 30 67 46 93. 
Kontakt i Dansk Energi: Forsknings- og teknologidirektør Jørgen S. Christensen på jsc@danskenergi.dk og tlf. 20 90 77 80.

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.