ÅRSRAPPORT 2020: UDVIKLING AF EN KLIMANEUTRAL ENERGIFORSYNING

Energinet har netop udgivet sin årsrapport, som fremlægger årets resultater og fortæller, hvordan virksomheden ser på fremtidens udfordringer.

2020 var i høj grad med til at skabe momentum for den igangværende grønne omstilling. Det blev et år med markante resultater og mindst lige så markante nye ambitioner: Andelen af grønne gasser slog rekord svarende til 21 % af det danske gasforbrug og stadig høj andel fra sol og vind, svarede til 50 % af det danske elforbrug. 

I juni vedtog et bredt politisk flertal den første konkrete aftale, som dels sætter de første mål for energi- og industrisektorernes bidrag til 70 % målsætningen, dels sætter gang i en række konkrete virkemidler og tiltag inden for disse sektorer. Aftalen rummer et mål om, at der skal etableres to energiøer i Danmark med forbindelse til andre lande.

Energinets årsrapport for 2020 giver en status for udviklingen af den infrastruktur, som har været og fortsat vil være med til at understøtte omstillingen. Samtidig er det fortællingen om fremdriften i den strategiske udvikling Energinet gennemgår for fortsat at løfte vores kerneopgave godt.


Etablering af infrastruktur i et integreret, europæisk energimarked

Den helt korte status over Energinets arbejde i 2020 med udvikling af en energiinfrastruktur, der understøtter omstillingen, er samtidig status over etableret vigtig infrastruktur i et integreret, europæisk energimarked:

  • Kriegers Flak (den kommende kombinerede havmøllepark og el-udlandsforbindelse mellem Danmark og Tyskland) blev indviet og taget i brug

  • Baltic Pipe (den kommende gasledning fra Norge over Danmark til Polen) tog for alvor hul på anlægsfasen

  • Evida blev solgt til Finansministeriet

  • Digitalisering og omfattende udvikling af den IT-teknologiske understøttelse af et energisystem med stigende andele af energi fra vejrafhængige energikilder

God strategisk fremdrift

2020 har været et år med markante politiske beslutninger på klimaområdet, ligesom man kan observere et imponerende momentum i omverdenen og god strategisk fremdrift på flere områder:

  • Etablering af 2 energiøer i Danmark udgør en ny epoke for havvind i stor skala

  • Sektorkobling og Power-to-X analyser samt omstilling af gassystemet til biogas

  • Vedvarende energi på markedsvilkår er afgørende, når den grønne omstilling skal fortsætte, samtidigt med at forsyningssikkerheden skal fastholdes på et højt niveau og på måder, der kan betales

Læs mere om årets resultater og Energinets forberedelser til fremtiden i årsrapporten.

Klima-, energi- og forsyningsministerens godkendelse af årsrapport 2020 udestår.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.