thomas egebo foto
Administrerende direktør Thomas Egebo.

Ny Energinet-organisation skal understøtte Danmarks omstilling til 100 procent grøn energi

Der er brug for fart, innovation, vidensdeling og ikke mindst samarbejde på tværs af sektorer, for at Danmark når sine ambitiøse klimamål. For at understøtte den grønne omstilling bedst muligt skabes ét, fælles systemansvar med ca. 330 ansatte fra Elsystemansvar og Gas TSO.

Energinet samler nu systemansvaret for el og gas i ét, fælles Systemansvar. Det sker for at sikre, at Energinet bedst muligt kan understøtte Danmarks meget ambitiøse klimamål.

Organisationsændringen samler alt fra kontrolrummene for hhv. el og gas og de mange kolleger, der tager sig af danskernes forsyningssikkerhed her og nu, til de afdelinger der tænker fremad og udvikler og tilpasser energisystemerne og energimarkederne til en fremtid med 100 procent grøn energi under samme hat.  

Sektorer og systemer skal tænkes sammen

- I 1. halvleg af den grønne omstilling har vi i energisektoren høstet en stribe klimagevinster ved fx at gøre elsystemet grønnere, gøre gassystemet grønnere, gøre varmesektoren grønnere osv. I 2. halvleg er der brug for at tænke på tværs. Vi når kun i mål med en hurtig og effektiv omstilling, hvis vi i langt højere grad smelter de forskellige sektorer og systemer sammen, og det skal vi i Energinet selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at understøtte, siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.

Strøm fra vind og sol skal fremover ikke bare sikre helt grøn strøm i stikkontakterne, men også skubbe benzin og diesel ud af transportsektoren, i takt med at vi begynder at køre i elbiler. På samme måde skal elektriske varmepumper mv. udfase olie og naturgas i opvarmningen af både private huse og i fjernvarmeselskaber. Og den stærkt stigende produktion af biogas skal ikke bare erstatte naturgas de steder, der fortsat har brug for gas – gassektoren skal også i endnu højere grad kobles sammen med andre sektorer. Vi skal formentlig i fremtiden lave meget store mængder grøn strøm om til brint – brint som måske skal transporteres i nuværende gasrør og gøre både den danske og den europæiske industri grønnere. Brint kan også i Power to X-processer blandes med CO2 fra biogas eller andre molekyler og laves til fremtidens grønne brændsler til skibstransport, luftfart mv.

Skub på udvikling

- Med ét, fælles systemansvar sætter vi ikke bare ekstra skub på udvikling og innovation og den super komplekse opgave, det bliver at skabe og drive et energisystem, hvor langt den største del af produktionen kommer fra fluktuerende kilder som vind og sol. Vi gør det også nemmere for de mange partnere og sektorer, vi skal samarbejde med, at finde ind til os, fordi vi får én fælles indgang, siger Thomas Egebo og kalder det en strømlining af arbejdet med de mange interessenter og nye værdikæder, der vil opstår.

Direktør Søren Dupont Kristensen, der i dag leder Elsystemansvar, skal stå i spidsen for det nye, fælles Energinet Systemansvar. Forretningsenheden kommer til at tælle ca. 330 ansatte, heraf kommer 72 fra Gas TSO.

11 ansatte, der arbejder med gastransmission i den nuværende Gas TSO, flyttes til ”Teknik og Anlæg”, hvor de kommer til at arbejde med de kolleger, der også arbejder med drift og vedligehold af gastransmissionsnettet.

Torben Brabo, der i dag er direktør for Gas TSO, får en ny og central rolle i Energinets internationale arbejde. Torben Brabo blev for nyligt valgt til formand for den europæiske sammenslutning Gas Infrastructure Europe (GIE) og skal også være formand for bestyrelsen i Energinets Associated Activities, der hjælper en række lande rundt om i verden med at omstille til grøn energi og skabe globale klimagevinster. Torben Brabo vil fremover være en del af ledergruppen i Systemansvar.

Økonomi samles

Organisationsændringerne medfører også en række ændringer for de mange kolleger, der arbejder med hele økonomiområdet. De samles i ”Koncernøkonomi og Business Support” for bl.a. at styrke handlekraften og skabe mere effektive beslutningsgange.

Øvrige forretningsenheder i Energinet – Eltransmission, Gas Storage Denmark, DataHub mv. – fortsætter uændret. 

Organisationsændringen træder i kraft, når de fornødne tilladelser foreligger.

Opdatering 1. september 2021
I forbindelse med endelig udmøntning af organisationsændringen er det besluttet at selskabet Energinet Gas TSO A/S ændrer navn til Energinet Gastransmission A/S. Selskabet ejer gastransmissionssystemet og har 11 ansatte.

Organisationsændringen er trådt i kraft.

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.