BP sjaelland

Miljø- og Fødevareklagenævnet underkender Miljøstyrelsens miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet

Miljøstyrelsen gav den 12. juli 2019 miljøtilladelse til byggeriet af Baltic Pipe. Miljø- og Fødevareklagenævnet har 31. maj 2021 underkendt tilladelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 31. maj 2021 ophævet den miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet, som Miljøstyrelsen udstedte 12. juli 2019. 

Ifølge klagenævnet udstedte Miljøstyrelsen miljøtilladelsen, før det var tilstrækkeligt belyst, hvordan de såkaldte bilag-IV-arter, fx hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, bliver beskyttet under arbejdet med den ca. 210 km lange gasledning.

- Vi er meget kede af afgørelsen. Da vi i 2019 fik myndighedernes miljøtilladelse til Baltic Pipe, var det beskrevet, at der skulle arbejdes videre med en række tiltag for at sikre gode levevilkår for bl.a. de hasselmus, birkemus og flagermus, der lever nogle af de steder, Baltic Pipe-ledningen går igennem. Vi har siden arbejdet videre med en række tiltag for at beskytte dyrene. Men klagenævnet siger, at alle de tiltag skulle have været helt klarlagt, inden miljøtilladelsen blev givet, siger Marian Kaagh, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for anlægsprojekter.

Energinet vil nu sammen med myndighederne få klarlagt, hvilke konsekvenser afgørelsen får for Baltic Pipe-projektet, men er i gang med en nedlukningsplan af anlægsarbejderne, indtil der foreligger de nødvendige tilladelser.

- Klagenævnet har ophævet miljøtilladelse, og vi har nu brug for grundigt at undersøge, hvad det betyder for Baltic Pipe-projektet og især anlægsarbejdet de steder, hvor de beskyttede bilag-IV-arter lever. Baltic Pipe er et stort anlægsprojekt, der krydser Danmark, og som ikke kan undgå at skabe gener, men vi har fuldt fokus på, at gasledningen bliver anlagt så skånsomt som muligt overfor mennesker og natur, herunder også at sikre gode levevilkår for beskyttede arter, som undervejs kan blive berørt, siger Marian Kaagh og forklarer, at så snart der er klarhed, vil Energinet informere yderligere.

PRESSEKONTAKT

OM TILLADELSEN

Miljøstyrelsen gav i juli 2019 miljøtilladelse til landdelen af Baltic Pipe-projektet. Sideløbende gav Energistyrelsen miljøtilladelse til vanddelen af Baltic Pipe-projektet. 

I sommeren 2019 blev der klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Miljøstyrelsens miljøtilladelse. Klagerne havde ikke opsættende virkning.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 31. maj 2021 afgjort klagen

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.