Thor mast Strellevvej_400 kV luft
Sådan vil 400 kV-forbindelsen komme til at se ud. Billedet her er en visualisering.

2. offentlighedsfase for 400 kV-projektet Endrup-Idomlund er udskudt

Borgerne i projektområdet for den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og Idomlund modtager snart brev fra Energinet om, at 2. offentlighedsfase for projektet er blevet udskudt til efteråret. Det sker som følge af et behov for et eftersyn af miljøkonsekvensrapporten for projektet set i lyset af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse omkring Baltic Pipe i maj 2021.

Borgere i projektområdet for den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og Idomlund vil i disse dage modtage brev fra Energinet om, at den 2. offentlige høring vedrørende projektets plangrundlag og miljøkonsekvenser er udskudt til efteråret. 

Det sker som følge af, at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 31. maj ophævede Miljøstyrelsens to år gamle miljøtilladelse til det store gasledningsprojekt Baltic Pipe, bl.a. med den begrundelse, at det ikke var grundigt nok belyst, hvordan de såkaldte bilag-IV arters leveområder (f.eks. for hasselmus, birkemus og flagermus) beskyttes. Projektet må ikke forringe de truede dyrs levevilkår. Den afgørelse betyder, at der er behov for at se en række andre energiprojekter igennem en ekstra gang – herunder også Endrup-Idomlund.

Klagenævnets afgørelse medfører, at Baltic Pipe-projektet kun må arbejde på delstrækninger, indtil myndighederne har givet ny tilladelse, og vi skal være helt sikre på, at andre projekter ikke havner i lignende situationer. Vi skal hertil ikke bare være sikre på, at vi beskytter sårbare dyrearter, men også at det er rigtigt og fyldestgørende beskrevet i miljøkonsekvensrapporten. Derfor må vi igennem det hele med en tættekam – og det betyder desværre endnu en forsinkelse for højspændingsforbindelsen mellem Endrup og Idomlund. 

Christian Jensen, som er Energinets projektleder på den nye højspændingsforbindelse, siger om forsinkelsen:

- Vi er rigtig ærgerlige over denne forsinkelse. Vi ved, at projektet har konsekvenser for rigtig mange mennesker og lokalsamfund, og at et kort forløb er afgørende for dem. Derfor gør vi alt, hvad vi kan fra Energinets side, for at sikre en så kort og korrekt proces som muligt. Så snart vi har en mere præcis tidsplan, vil de borgere der er berørt af projektet modtage brev fra os igen.

Stod klar til at igangsætte 2. offentlighedsfase
Miljøkonsekvensrapporten for Endrup-Idomlund stod ellers klar til at blive sendt i 2. offentlig høring i juni 2021. Derfor er Energinet straks gået i gang med at kigge nærmere på projektet sammen med de tilknyttede rådgivere: 

- Vi er i fuld gang med at finde ud af, om nogle af vurderingerne kræver yderligere beskrivelse og dokumentation, og om der skal laves flere feltundersøgelser. Vi forventer at aflevere en opdateret udgave af miljøkonsekvensrapporten før sommerferien, og tidspunktet for opstart af 2. offentlighedsfase afhænger derefter bl.a. af, hvornår Miljøstyrelsen kan afslutte behandlingen af sagen, siger Christian Jensen. 

Også betydning for tidsplanen for Endrup-grænsen 
De to projekter Endrup-Idomlund og Endrup-grænsen følger lige efter hinanden – også i myndighedernes behandling. Derfor har en udskydelse af 2. offentlighedsfase for Endrup-Idomlund også betydning for tidsplanen for Endrup-grænsen. Som udgangspunkt vil tidsplanen for Endrup-grænsen rykkes på samme måde, som det sker for Endrup-Idomlund.

Det er desværre ikke muligt at komme med en mere konkret plan på nuværende tidspunkt, men borgerne vil høre fra os igen, når vi har aftalt en mere præcis plan med myndighederne. 

 

KONTAKT

OM PROJEKTET

Læs mere om projektet 400 kV Endrup-Idomlund.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.