Første skib mod energiø i Nordsøen

Forundersøgelser til Energiø Bornholm skydes i gang

Energinet har nu fået grønt lys til at udføre forundersøgelser på havet for de kommende havvindmølleparker i Østersøen.

Som led i den grønne omstilling besluttede Folketinget tilbage i juni 2020 at sætte gang i forberedelserne til etablering af to energiøer i Danmark – én i Nordsøen og én i Østersøen på Bornholm.

Energinet har fået til opgave at stå for forundersøgelserne til begge energiøer. Og nu har Energistyrelsen formelt set givet Energinet grønt lys til at starte forundersøgelser på havet i Østersøen.  

Bliver godt at komme i gang

Hanne Storm Edelfsen, der er vicedirektør i Energinet og øverst ansvarlig for Energinets arbejde med energiøerne, forklarer, at arbejdet med energiøerne har stået på i lang tid. Men at Energistyrelsen nu formelt set har givet grønt lys til forundersøgelser i Østersøen er en vigtig milepæl for etableringen af energiøen i Østersøen.

"Der er tale om et kæmpestort forundersøgelsesprojekt. Kabler og anlæg til energiøen vil krydse et virvar af sejlruter, fiskeområder, allerede planlagte havvindsområder og meget andet. Så det bliver godt at komme i gang," siger Hanne Storm Edelfsen. 

Hun forklarer desuden, at forundersøgelsestilladelsen ikke i sig selv giver ret til at opføre havvindmøllerparker i områderne, men tilladelsen giver Energinet ret til at indsamle relevante oplysninger om natur og miljø.

På baggrund af tilladelsen vil Energinet sende skibe i Østersøen for at undersøge og opmåle havbunden i forundersøgelsesområderne, hvor to havvindmølleparker kan placeres. Ligesom Energinet skal kigge nærmere på dyrelivet i områderne.

Forundersøgelser på land kommer senere

De to havvindmølleparker skal kobles til en energiø på Bornholm. Forundersøgelserne til Energinets anlæg på land bliver udført senere.

Senere på året vil Energistyrelsen igangsætte den strategiske miljøvurdering (SMV) af energiøen på Bornholm og havvindmølleparkerne, og der forventes en høringsproces ultimo 2021/primo 2022.
Udbuddets vinder kan også bruge miljøundersøgelserne til den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt på havet.

Kontakt

Fakta

Energistyrelsens tilladelse til forundersøgelser gælder fra 21. juni 2021 til 31. december 2023. Når havvindmølleparkerne i Østersøen står færdig, vil de have en kapacitet på forventeligt 2 GW.

Energistyrelsen gav i april 2021 Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for den kunstige energiø og de kommende havvindmølleparker i Nordsøen, så her stævnede det første skib ud i starten af maj.

Du kan læse mere om Energinets undersøgelser af natur og miljø på havet ifm. energiøerne her: 
https://energinet.dk/foerste-tur

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.