Får vi brintrør i Danmark?

Invitation til markedsdialog om brintinfrastruktur

Brint og andre e-fuels kan spille en vigtig rolle I den grønne omstilling med potentielle store konsekvenser for udviklingen af det fremtidige energisystem. Energinet og Energistyrelsen lancerer i dag en markedsdialog for at få øget viden om fremtidige behov for brintinfrastruktur i Danmark.

Den hastige udvikling i omstillingen til fornybar energi kan skabe nye behov for energiinfrastruktur for at sikre effektiv integration samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes. 

Som en selvstændig offentlig virksomhed med ansvar for udviklingen af den overordnede energiinfrastruktur i Danmark, har Energinet en rolle i at facilitere udvikling af klimaneutral energiforsyning. De eksisterende processer for afsøgning af kapacitetsefterspørgsel på el- og gasinfrastruktur omfatter ikke brintinfrastruktur. Denne markedsdialog er derfor det første initiativ til at få indsigt i efterspørgslen på brintinfrastruktur i Danmark. Det gælder bl.a. aktørers interesse i kapacitet og geografisk placering af infrastruktur samt behovet for fleksibilitet og lager m.v.

Afklaringer af fremtidige behov for adgang til brintinfrastruktur kan stimulere investeringer og accelerere PtX-projekter i Danmark. Brintinfrastruktur kan skabe adgang til transport og lagring af brint med henblik på at koble storskala brintproduktion til forbrugerne. En mulig rolle for brintinfrastruktur i brintmarkedet har også stor fokus på europæisk niveau. I Tyskland og Holland er man f.eks. allerede langt i planlægningen af store brintnetværk. 

Vi forventer, at resultaterne fra markedsdialogen vil bruges som input til Energistyrelsens arbejde med nationale strategier. Resultaterne vil også blive brugt i Energinets arbejde med den langsigtede planlægning af både el- og gasinfrastruktur. 

Alle markedsaktører, som er involveret I PtX og brintaktiviteter, opfordres til at deltage. Vi opfordrer til at indmelde alle projekter uanset deres modenhed. Vi ser frem til at modtage jeres besvarelse og interesse i kapacitet i brint infrastruktur. Markedsdialogen er ikke-bindende for alle parter.

Markedsdialogen er åben frem til 31. august 2021. Et samlet anonymiseret overblik over resultaterne vil blive offentliggjort til efteråret. Vi vil efterfølgende informere om næste skridt

Gå til spørgeskemaet her og giv dine input. 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.