Energinet ønsker branchens input til skøn over fremtidens brintpris for grøn brint

Alle er enige om, at brint lavet af grøn strøm kommer til at spille en stor rolle i fremtidens energisystem. Men hvor stor en rolle, og hvor brinten skal bruges, afhænger meget af prisen på at producere den grønne brint. Energinet har anvendt en ny metode til at skønne fremtidens brintpriser, som skal bruges i modeller og analyser, når vi skal udbygge fremtidens energisystem. Brintprisen sendes i høring for at få kvalificeret skønnet.

Brint og grønne brændsler lavet af vind og sol spiller stadig kun en meget lille rolle i energisystemet, men i løbet af få år ventes ”Power-to-X” at blive en stor og vigtig brik i fremtidens grønne puslespil. 
Tung transport, skibe, flytrafik og dele af industrien kan skifte olie, gas og kul ud med grønne brændsler, der bl.a. kan være baseret på brint. 

For at kunne udbygge og fremtidssikre Danmarks energisystem har Energinet derfor behov for at indregne brint i modeller og analyser. Brintproduktionen og internationale brintmarkeder er fortsat under udvikling, og der er desværre derfor endnu ikke et marked med en fastsat markedspris på grøn brint, som Energinet kan bruge. Derfor sender vi nu vores eget skøn over fremtidens priser for grøn brint i høring. Høringen løber til 3. september 2021.

- Det er første gang, at vi forsøger at finde en metode til at finde frem til bedste bud på fremtidens brintpriser til vores modeller. For at få den bedst mulige prognose, beder vi nu branchen komme med sine input, så vi får kvalificeret fremtidens brintpris bedst muligt, siger projektleder for analyseforudsætningerne hos Energinet, Marie Louise Lund. 

Marie Louise Lund påpeger, at selv om brintprisen bliver kvalificeret, er der tale om tal med stor usikkerhed, når man skal skønne en udvikling ikke bare et år frem, men 10 og 20 år ud i fremtiden.

- Men vi har brug for et bedste bud, så vi kan skønne, hvor stor brintproduktion, der kommer, hvornår elektrolyseanlæggene vil køre, hvornår de vil slukke, fordi elprisen er for høj, og dermed også hvordan hele brintproduktionen kommer til at påvirke elforbruget, elpriserne og elsystemet.

- Brintanlæg kan blive et væsentligt element i den grønne omstilling, fordi de kan køre i timer med stor produktion fra vind og sol, men også undlade at køre, når blæsten lægger sig, eller solen går ned. Netop fleksibelt forbrug og nye måder at balancere elnettet bliver meget vigtig i et energisystem, hvor en stor del af produktionen kommer, som vinden blæser, og solen skinner, siger Marie Louise Lund.

 

KONTAKT

FAKTA: OM BRINTPRISEN OG METODEN

Brintprisen bruges i Energinets modelimplementering af Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2021 (AF21) og er dermed et væsentligt input i Energinets modeller. 

Brintpriserne til AF21 er estimeret ud fra de forventede samfundsøkonomiske langsigtede produktionsomkostninger for brint (LCOH) i en ikke-nettilsluttet standalone konfiguration. Til AF21 kobles brintprisen tættere til AF-datasættet samt Energistyrelsen og Energinets Teknologikataloger end gjort i forbindelse med AF20. Brintprisen beregnes i nedslagsårene 2022, 2030 og 2040 på baggrund af forventet mix af el fra dansk vind- og sol baseret på kapaciteterne i AF21. Dertil benyttes tekniske og økonomiske antagelser fra teknologikatalogerne for de respektive anlæg.

Det skal bemærkes at i selve modelimplementering af AF21 benyttes specifikke modeltekniske tiltag for at sikre, at den foreskrevne drift af elektrolyseanlæggene reflekteres i modellerne. Læs Energistyrelsens baggrundsnotat for PtX og DAC til AF21 her Analyseforudsætninger til Energinet | Energistyrelsen (ens.dk).

Energinets skøn for den fremtidige brintpris kan findes i sin helhed ved at følge dette link.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.