Høring: Miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen

Energistyrelsen indleder nu første offentlighedsfase med idehøring om miljøvurdering af den overordnede plan for Energiø Nordsøen. Høringen er åben til 27. september, og man kan får svar på spørgsmål ved online møde med Energistyrelsen og Energinet den 14. september.

Miljøvurderingen af planen for Energiø Nordsøen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planen både på havet og på land. Undersøgelserne skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet. Undersøgelserne skal desuden sikre, at omgivelserne og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt.

Første offentlighedsfase
Første offentlighedsfase er en idéhøring, hvor borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Nordsøen kan indsende deres forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Energiø Nordsøen. 

Høringen er åben til den 27. september kl. 12, og man skal inden da indsende sit høringssvar til Energistyrelsens postkasse: hoeringenergioe@ens.dk. Yderligere information om høringen og høringsmaterialet kan findes på Energistyrelsen hjemmeside her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer/miljoevurderinger-0

Få svar på dine spørgsmål
På et online møde d. 14. september, 2021, klokken 13:00 til 14:30 giver Energistyrelsen og Energinet information om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Nordsøen og information om høringsmuligheder senere i processen, både hvad angår miljøvurdering af planen og de senere miljøkonsekvensvurderinger for hav- og landanlæg.

På mødet vil der være tid til, at du kan stille spørgsmål eller komme med input og kommentarer til det materiale, der er offentliggjort d. 23. august forud for første offentlighedsfase i miljøvurderingen af plan for Energiø Nordsøen, dvs. "Rammerne for det kommende planforslag for Energiø Nordsøen til brug for miljøvurdering", "Idéoplæg Energiø Nordsøen" og "Udkast til udtalelse om afgrænsning af miljørapport for planen for Energiø Nordsøen". Læs høringsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer/miljoevurderinger-0

Se mere om mødet og tilmeld dig her: https://energinet.dk/onlinemoede-miljoevurdering-energioe-nordsoeen

 

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.