eaglemast ole christiansen

Danskerne havde i 2020 strøm i 99,996 procent af tiden

Elforbrugerne manglede i gennemsnit strøm i 20 minutter sidste år. Energinet lægger op til, at det om ti år, i 2031, accepteres, at antallet af afbrudsminutter kan stige til 35 minutter. ”Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021” sendes nu i høring forud for en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren.

Danske elforbrugere havde i 2020 i gennemsnit strøm i stikkontakterne i 527.020 ud af årets 527.040 minutter. Nogle oplevede længere afbrud, andre oplevede slet ingen, men samlet set var vi uden strøm i gennemsnitlig 20 minutter. 

Det viser Energinets ”Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021” og den medfølgende afbrudsstatistik, som dækker 2020.

”Forsyningssikkerheden i 2020 ligger dermed på samme niveau som 2019 – og niveauet har faktisk været meget stabilt gennem en lang årrække. Vi har i Danmark formået at skifte store dele af kul, naturgas og andre fossile brændsler i elproduktionen ud med vind og sol, samtidig med at vi har fastholdt et af verdens højeste niveauer for forsyningssikkerhed,” siger Stine Grenaa Jensen, vicedirektør i Energinets Systemansvar og leder af afdelingerne i Systemudvikling.

Figur: Antallet af afbrudsminutter har i mange år ligget stabilt omkring i gennemsnit 20 minutter. I samme periode er andelen af grøn energi vokset markant. I 2011 producerede vind og sol, hvad der svarer til ca.28 procent af det danske forbrug, i 2021 var tallet 50 procent. De gule dele af søjlerne markerer afbrud i transmissionsnettet, mens de lysegrønne og mørkegrønne afbrud i distributionsnettene. (Afbrudsstatistik for Danmark, 1995-2020. Perioden 1995-2006 er opgjort pr. leveringspunkt (fiktivt punkt i 10  kV-nettet) og perioden 2007-2020 er opgjort pr. elforbruger (SAIDI – System Average Interruption Duration Index).

Ud over at se bagud og rapportere afbrudsminutter skal Energinet hvert år se frem og lave en anbefaling til niveauet for elforsyningssikkerheden ti år ud i fremtiden, i år således for 2031. Redegørelsen sendes nu i høring for at få input og kommentarer, inden Energinet sender en endelig anbefaling til klima-, energi- og forsyningsministeren. Ministeren fastsætter derefter niveauet for forsyningssikkerhed.

De sidste minutter er dyre
I redegørelsen lægger Energinet op til, at det accepteres, at antallet af afbrudsminutter i 2031 kan stige til 35 minutter. Dermed fastholder Energinet planlægningsmålet fra den seneste redegørelse. 35 afbrudsminutter svarer til, at danskerne har strøm i 99,993 procent af tiden, mod 99,996 procent i 2021. 

”Et helt grønt elsystem, hvor langt, langt det meste vil komme fra vind og sol skaber store forandringer og udfordrer også den måde, vi sikrer danskernes strøm i stikkontakterne. Vi foreslår, at vi i 2031 har en forsyningssikkerhed med lidt flere afbrudsminutter end i dag, men som stadig vil være blandt verdens bedste. Det vil være meget dyrt for samfundet at planlægge efter et højere niveau – de sidste minutter koster rigtig mange penge,” siger Stine Grenaa Jensen. 

Energinet peger i redegørelsen på nogle af de væsentligste udfordringer for fremtidens elforsyning:
•  Elforbruget er stigende, men er stadig meget ufleksibelt – og når den vedvarende elproduktion, der naturligt svinger op og ned, erstatter de gamle kraftværker, så kan effekttilstrækkeligheden blive udfordret.  
• Stigende risiko for mangel på effekt i vores nabolande og derfor risiko for mindre importmuligheder af strøm i særlige situationer. 
• Store dele er det nuværende elnet er 50-60 år gammelt og står overfor udskiftninger og renoveringer. Der er stort behov for reinvestering i det nuværende elnet for at undgå fejl og nedbrud. 

Energinet vurderer, at udfordringerne skal imødegås med bl.a.: 
• Fortsat fokus på reinvestering i det nuværende elnet. 
• Investeringer i forbindelser til vores nabolande, så Danmark fortsat kan få gavn af et europæisk marked, hvor mere strøm handles over grænserne. 
• Yderligere udvikling af elmarkederne, så det bliver muligt og attraktivt for flere aktører at reagere effektivt på ændrede elpriser og herunder et mere fleksibelt elforbrug. 

Figur fra redegørelsen.

 

kontakt

FAKTA

Energinet lægger op til, at niveauet for elforsyningssikkerhed i 2031 skal være 35 afbrudsminutter. De 35 minutter kan splittes op i 7 afbrudsminutter i eltransmissionsnettet, mens netvirksomhederne fremskriver antallet af afbrudsminutter i distributionsnettene til 28 afbrudsminutter.

De 7 minutter, som vedrører eltransmissionssystemet, kan igen deles op i 
5 afbrudsminutter relateret til manglende effekttilstrækkelighed, det vil sige manglende evne til at dække den samlede efterspørgsel efter el. 
1 afbrudsminut relateret til nettilstrækkelighed, som udtrykker eltransmissionsnettets evne til at levere strøm til forbrugerne. 
1 afbrudsminut relateret til robusthed, som dækker over eltransmissionsnettets evne til at modstå pludselige forstyrrelser eller udfald

Redegørelse for elforsyningssikkerhed 2021 er i høring frem til den 13. oktober. 

7. oktober inviterer Energinet til møde om Elforsyningsredegørelse 2021. Tilmeld dig her.

 

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.