Billedet viser byggeplads i forbindelse med Cobra kabel

Den grønne omstilling kræver ændring af producenternes tarifmodel

Den grønne omstilling tager til i styrke – mange nye vindmøller og solcelleanlæg vil i de kommende år skyde op. Det kræver ændring af de tariffer, elproducenter betaler for at Energinet kan drive og udbygge elnettet. Energinet inviterer nu til dialog med aktørerne om ændring af kommende tariffer.

Den grønne omstilling skaber store forandringer i elnettet og vender på flere måder hele elsystemet på hovedet.

Strømmen bliver ikke længere produceret på kraftværker nær de store byer og forbrugscentre, men ofte på havet eller i tyndt befolkede egne, hvor der hverken er et elnet eller et lokalt forbrug, der kan opsluge store mængder produktion.

 Tilmed kommer produktionen i fremtiden til i stor stil at være baseret på store mængder vind- og solkraft og dermed være afhængig af, hvornår vinden blæser, og solen skinner. Derfor er det nødvendigt at se på ændring af de tariffer, som bl.a. producenter betaler til eltransmissionssystemet for at sikre en samfundsøkonomisk effektiv grøn omstilling.

Ændringer af tariffer skal bedre afspejle virkeligheden

- Tarifferne skal have et eftersyn, så de langt bedre afspejler virkeligheden, end tilfældet er i dag. Vi skal både sikre, at de afspejler de faktiske udgifter og bidrager til at indpasse masser af ny grøn elproduktion på en effektiv måde. De nuværende tariffer blev lavet i en tid, hvor vores strøm primært blev lavet på kraftværker og ikke fra vindmøller og solceller. Ligesom de blev lavet i en tid, hvor brugen af strøm var langt mindre, end vi vil se i fremtiden, siger Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Systemværdi og Regulering i Energinet.

Læs her Energinets plan for ændringer af det samlede tarifdesign.

Klimaaftalen sætter en ny retning

Med Folketingets klimaaftale fra juni 2020 blev det vedtaget, at elproducenterne skal dække en større del af omkostningerne i elsystemet efter fjernelse af PSO-systemet og den såkaldte udligningsordning.

Ligesom det blev besluttet at gøre det muligt at indføre en geografisk differentiering af elproducenternes tariffer for at understøtte en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udnyttelse og udbygning af elnettet.

Lovgivningen, der gennemfører disse ændringer, forventes fremlagt og vedtaget inden udgangen af året.

Igangsætter dialog med aktørerne

For dels at imødekomme de ændringer, der lægges op til fra politisk hold i Klimaaftalen, og dels sikre et stabilt og sikkert eltransmissionsnet igangsætter Energinet derfor nu en dialog med branchen for at få input til den nye tarifmodel for elproducenter.

Det første møde med aktørerne finder sted onsdag 29. september.

Forslag og ikke endelige bud

Forud for mødet med aktørerne har Energinet udviklet et katalog med muligheder for ændringer. Det er ikke endelige bud, og det er vigtigt for Energinet, at der bliver skabt en god dialog med branchen omkring dette.

Konkret vil Energinet bl.a. drøfte:

• Engangsbetaling i forbindelse med tilslutning (fx efter regning for faktiske omkostninger eller et standardtilslutningsbidrag for selve nettilslutningen).

• Geografisk differentiering af de løbende tariffer, og hvordan dette kan give en mere omkostningsægte fordeling af omkostningerne, samt incitament til geografisk placering.  

Efter mødet vil Energinet på baggrund af det indkomne input udvikle et konkret forslag, som kan drøftes med branchen inden årets udgang.

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.