TYNDO 2022

Europæiske TSO-scenarier er nu sendt i høring

De europæiske paraplyorganisationer for TSOer på el og gas, ENTSO-E og ENTSOG, har udarbejdet fælles scenarier til brug i Ten-Year-Network-Development-Plan (TYNDP). TYNDP 2022-scenarierne med udviklingsveje for det europæiske energisystem er sendt i høring frem til 18. november 2021.

Hjælp os på vej ved at give din feedback
Udviklingen af fremtidens energisystem er usikker, og det kan være svært at forudsige præcist, hvor mange vindmøller og solceller der er i 2050, og hvordan strøm og gas skal flyttes rundt i Europa. 


Derfor opfordrer Energinet alle relevante aktører til at komme med input til vores scenarier i TYNDP 2022
Du har mulighed for at dele din ekspertise og specielle indsigt med os, både om scenarierne, men også om emner, som ikke er favnet i høringsudgaven af scenarierne. Det er vigtigt for processen, at vi får kvalificeret feedback fra aktørerne, så vi både kan lave nødvendige tilpasninger i TYNDP 2022-scenarierne og i de fremtidige scenarier. 

Du kan finde høringsmaterialet her - og give dit høringssvar her.

Tænker el og gas sammen
ENTSOerne for gas og el udvikler i TYNDP 2022 fælles scenarier for energisystemets udvikling for at afdække en bredt udfaldsrum for fremtiden. Dette udfaldsrum af forskelligartede scenarier er en del af grundlaget for at sikre, at den infrastruktur, der bygges, er fremtidssikret og robust, selv hvis verden udvikler sig anderledes, end vi tror. 

- Fremtidens energisystem bliver mere og mere sammenhængende, og derfor er det en stor styrke at ENTSO-E og ENTSOG bringer både el- og gas-ekspertise i spil i udviklingen af TYNDP scenarierne." udtaler Vice President for Systemudvikling i Energinet Systemansvar, Stine Grenaa Jensen og fortsætter; Energinet har en fordel ift. at have indsigt i det sammenhængende energisystem som systemoperatør for både el og gas, og vi har bragt vores viden om sektorkobling i spil i udviklingen af de nye TYNDP 2022-scenarier.
 
Brint og PtX med i TYNDP 2022
Og netop på sektorkoblingsdelen er der sket store fremskridt i TYNDP 2022-scenarierne sammenlignet med de tidligere TYNDP 2020-scenarier. Elektrolyseanlæg til fremstilling af brint både til direkte brug og til produktion af andre PtX brændsler er blevet modelleret i højere detaljegrad end tidligere for at kunne undersøge deres tætte samspil med elsektoren. Dermed sikres det, at den store fleksibilitet fra de nye forbrugsanlæg udnyttes i elmarkedet samtidigt med, at Europa kan forsynes med grønne gasser og brændsler. 

Der er 3 scenarier i TYNDP 2022 scenariepakken

  • National Trends, NT: 
    NT er, hvad man kan kalde et "kludetæppe scenarie" hvor de enkelte stykker er sammensat af de forskellige TSOers bedste bud på udviklingen af et energisystem, som afspejler nuværende nationalpolitiske tiltag for omstilling af energisektoren. For Danmark og Energinet betyder det, at vi indmelder Analyseforudsætninger til Energinet, som er udarbejdet af Energistyrelsen. 

  • Distributed Energy, DE: 
    DE er et scenarie hvor storyline er fokuseret mod en øget europæisk selvforsyning af energi samt større energieffektivisering, som i høj grad sker gennem en øget direkte elektrificering. Der udbygges især med decentrale drevne løsninger som landvind og solcelleanlæg på både markanlæg og taganlæg. Idet det er et mål at sænke importen af energi, heriblandt gas, skal den europæiske produktion øges. Dette sker i høj grad igennem PtX, hvor der bygges store mængder elektrolyse i Europa. For at forsyne det nye elforbrug bliver det nødvendig med en kraftig udbygning med vedvarende energi i Europa. 

  • Global Ambition, GA: 
    GA er et scenarie, hvor Europa fortsat vil bruge global handel i udviklingen og dekarboniseringen af energisystemet. Dermed vil fokus både være på at omstille systemet ved at producere VE i Europa fra store centrale anlæg som havvind, men samtidig vil der være åbenhed for import af grønne gasser fra kilder uden for EU. For at kunne dekarbonisere hurtigt og ambitiøst er udfasningen af atomkraft langsommere end i DE, og der bruges CCS til at opfange og lagre CO2 som virkemiddel til at sænke udledningerne. 

Hvis du er interesseret i at følge udviklingen af TYNDP-scenarierne, kan du finde mere information her 

Kontakt os

Deltag på workshop 20. Oktober

Vil du vide mere om scenarierapporten, og har du spørgsmål til scenarierne - så deltag i ETNSOernes Consultation Workshop 20. Oktober kl. 9-12.

Se mere her 

 

Bliv klogere på scenarier i TYNDP 2022 og giv os din feedback

TYNDP2022

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.