kapacitetskort transmissionsnet
Produktionskortet synliggør gode placeringer i elnettet. Informationerne kan anvendes af fx opstillere af vind og sol i tidlige overvejelser om nye produktionsanlæg, men skal følges op af mere konkret dialog med netselskaber og Energinet. Ved at gå efter de gode netmæssige placeringer kan hastigheden for tilslutning og indpasning optimeres, og de samfundsøkonomiske omkostninger minimeres.

Opdateret Kapacitetkort viser nu også gode steder til storforbrug og Power to X

Anden version af Energinet og Dansk Energis kapacitetskort gør det endnu nemmere at finde gode steder i elnettet ikke blot til solceller og vindmøller, men også til store elforbrugere. Som noget nyt kan opstillere nu også få en første vurdering af, hvor lang tid det vil tage Energinet at tilslutte til eltransmissionsnettet samt et geografisk overblik over fordelingen af elproduktion og -forbrug i Danmark.

Nu bliver det endnu lettere for ikke bare opstillere af vindmøller og solceller – men også store elforbrugere – at finde gode steder at blive koblet på elnettet.

Energinet og Dansk Energi har opdateret det fælles Kapacitetskort – et kort der viser, hvor både elnettet hos de lokale elnetselskaber og Energinet er fyldt op på nuværende tidspunkt, og hvor der er plads til ny produktion. Kapacitetskortet er vigtigt for at sikre, at den grønne omstilling foregår smartest, hurtigst og mest gnidningsfrit for fx de mange som ønsker at opstille nye vindmøller og solceller.

Særligt for elforbrugere
Som noget nyt indeholder Kapacitetskortet flere ”energikort” med bl.a. fordeling af elproduktion og elforbrug i Energinets transmissionsnet. 

- Vi vil i fremtiden se fx nye brintanlæg og Power to X-anlæg, der skal lave store mængder af el fra sol og vind om til grønne brændsler, og de kan lige som andre storforbrugere nu nemmere se, hvor der er overskud af produktion fra fx vind og sol, så de kan placere sig steder, hvor strømmen ikke skal transporteres langt, inden den kommer ind i fabrikken, siger Rikke Bille, chefplanlægger i Energinet.

Særligt for elproducenter
De nye, detaljerede energikort indeholder også danmarkskort med ”teknologifordeling”, altså om elproduktionen kommer fra vind, sol eller kraftvarmeværker.

- Det skulle gerne hjælpe yderligere med at indpasse ny, grøn energi. Et tilslutningspunkt i elnettet kan jo umiddelbart godt kan se ud til at være fyldt op, men hvis al strømmen i forvejen kommer fra vindmøller, kan der måske fint være plads til nye solceller, fordi de typisk ikke producerer maksimalt på samme tid, siger Rikke Bille.

På kortet herover er elproduktionen fordelt på om den primært kommer fra sol, vind eller kraftvarme i 2025.

Ud over at den anden version af Kapacitetskortet er opdateret med de nyeste opgørelse af ledig kapacitet for tilslutning af ny produktion i de ca.1000 knudepunkter i de lokale elnet og eltransmissionsnettet, indeholder kortet også tidsestimater for, hvor lang tid det vil tage for Energinet at tilslutte til eltransmissionsnet, de steder hvor ny produktion vil kunne indpasses i det eksisterende transmissionsnet.

- Rigtig mange vil gerne opstille nye vindmøller og især solceller, og det er meget vigtigt for opstillerne at vide, hvor lang tid det vil tage at få tilsluttet nye anlæg. Jo hurtigere de kan komme på nettet, jo hurtigere kan de få afsat deres elproduktion, og jo bedre en investering vil det være. Derfor håber vi, at det nye Kapacitetskort vil være en endnu større hjælp til de mange, som skal beslutte, om de skal lave nye anlæg og i givet fald hvorhenne, siger Rikke Bille og forklarer, man kan zoome ind på Energinets ca. 150  stationer og se, om de er markeret grøn, gul eller rød og dermed hvor lang tid det anslået vil tage at tilslutte til eltransmissionsnettet.

Zoom ind og se Energinets enkelte stationer og om de er farvet rød, gul, grøn og dermed viser, hvor hurtigt man umiddelbart kan blive tilsluttet eltransmissionsnettet her. På kortet herover ses Østjylland.

Ud over at vise den ledige kapacitet i henholdsvis de lokale elnet og i Energinets eltransmissionsnet vises også transmissionsnettets muligheder og begrænsninger for at modtage produktion, der tilsluttes i de lokale elnet. Netop denne del af udbygget, så kapaciteten ikke kun beregnes i den station, der danner grænsen, men også i Energinets bagvedliggende net for at give en mere præcis indikation af, om elnettet har plads til mere sol og vind.

Særligt for kommuner
Endeligt er det nye kapacitetskort udbygget med mere detaljerede oplysninger om forbrugsdækning, altså forholdet mellem den årlige elproduktion og elforbruget i fx en kommune. Det kan være nyttige informationer for kommuner, som ønsker overblik og at følge og udbygge den grønne energi.

 

KONTAKT

OM KAPACITETSKORTET

Energinet lavede i 2020 et Kapacitetskort med informationer om geografisk fordeling af produktionskapacitet og netbegræsnigner  i eltransmissionsnettet.

I foråret 2021 blev et videreudviklet kort udgivet sammen med Dansk Energi og de lokale elnetselskaber. Kortet indeholdt oplysninger om ledig kapacitet for ny produktion i eltransmissionesnettet og de lokale elnet.

I dag udgives den anden fælles version af Kapacitetskortet med endnu flere informationer om gode steder i elnettet til ny elproduktion og tilslutning af store elforbrugere.

Kapacitetskortet udbygges løbende ud fra de ønsker og input, som Energinet og Dansk Energi får fra brugerne.

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.