Høring: Miljøvurdering af plan for Energiø Bornholm

Energistyrelsen indleder nu første offentlighedsfase med idehøring om miljøvurdering af den overordnede plan for Energiø Bornholm. Høringen er åben til 13. december, og man kan får svar på spørgsmål ved online møde med Energistyrelsen og Energinet den 25. november.

Miljøvurderingen af planen for Energiø Bornholm skal belyse de miljømæssige konsekvenser af planen både på havet og på land. Undersøgelserne skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet. Undersøgelserne skal desuden sikre, at omgivelserne og miljøet ikke påvirkes unødvendigt.


Første offentlighedsfase
Første offentlighedsfase er en idéhøring, hvor borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Bornholm kan indsende deres forslag til, hvad der skal indgå i miljøvurderingen af planen for Energiø Bornholm. 

Høringen er åben til den 13. december kl. 12, og man skal inden da indsende sit høringssvar til Energistyrelsens postkasse: hoeringenergioe@ens.dk. Yderligere information om høringen og høringsmaterialet kan findes på Energistyrelsen hjemmeside her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1

Få svar på dine spørgsmål
På et online møde d. 25. november  2021, klokken 15:30 til 17:00 giver Energistyrelsen og Energinet information om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Bornholm og information om høringsmuligheder senere i processen, både hvad angår miljøvurdering af planen og de senere miljøkonsekvensvurderinger for hav- og landanlæg.

På mødet vil der være tid til, at du kan stille spørgsmål eller komme med input og kommentarer til det materiale, der er offentliggjort d. 8. november forud for første offentlighedsfase i miljøvurderingen af plan for Energiø Bornholm, dvs. "Rammerne for det kommende planforslag for Energiø Bornholm til brug for miljøvurdering", "Idéoplæg Energiø Bornholm" og "Udkast til udtalelse om afgrænsning af miljørapport for planen for Energiø Bornholm".

Læs høringsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside her: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/danmarks-energioeer-1

Se mere om mødet og tilmeld dig her: https://energinet.dk/miljoevurdering_energioe_bornholm


 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.