havmller
Vindmøller og solceller skyder op mange steder og kommer til at producere det meste af vores strøm. For at sikre at strømmen kan komme frem, og at der fortsat er stabil forsyning, er der bl.a. brug for at udbygge eltransmissionsnettet samt nye og flere balanceringsydelser. Arkivfoto.

Elforbrugerns tarifbetaling til Energinet holdes uændret i 2022

Energinet offentliggjorde i september forventning til de eltariffer, som forbrugerne betaler til drift og udvikling af eltransmissionssystemet. Forventningen var da uændret tarifbetaling i 2022. Nu er det endeligt afgjort, at tarifferne lander på 11,23 øre per kWh – samme niveau som i år.

De danske elforbrugere skal i 2022 betale det samme som i år per kilowatttime, for at Energinet på samfundets vegne kan sikre danskerne strøm i stikkontakterne og drive og udvikle et stadig grønnere eltransmissionssystem.

De såkaldte net- og systemtariffer samt balancetarif bliver til sammen på 11,23 øre per kWh. Det var også forventningen, da Energinet 14. september offentliggjorde en foreløbig udmelding af næste års eltarifbetaling

Selv om næste års tarifbetaling er uændret, så er det generelt meget sværere at forudsige Energinets udgifter til eltransmissionssystemet og dermed også forbrugernes betaling, forklarer Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet.

”Der sker rigtig store forandringer i elsystemet. Vi skal i løbet af det næste årti sikre, at elsystemet kan blive helt grønt. I takt med at størstedelen af vores strøm vil komme, som vinden blæser, og solen skinner, og blive produceret andre steder end i dag, opstår der helt nye behov, fx behov for flere og nye balanceringsydelser og elnetudbygning nye steder i landet. Det påvirker tariffen i en stigende retning. Til gengæld så ser vi lige nu meget store indtægter til Energinet fra de elforbindelserne, der forbinder os med udlandet. Det hjælper med at sænke elforbrugernes samlede regning til Energinet, siger hun. 

Hvor længe eltariffen kan forblive uændret er svært at vurdere, men efter 2022 er der en række usikkerheder i omkostningsudviklingen, der peger i retning af en stigende eltarif. 

”Det fremtidige tarifniveau afhænger af mange faktorer, ikke mindst hvor hurtigt elektrificeringen af det danske samfund sker, fx etableringen af nye, store PtX-anlæg. Derudover kender vi endnu ikke effekten af Energinet nye regulering, som træder i kraft 2023”, siger Marie Budtz Pedersen.

Modernisering af Energinets systemtarif
For at sikre, at tarifferne følger med den hastige udvikling, lægger Energinet op til, at systemtariffen fremover opkræves på en ny og mere omkostningsægte måde

I dag betaler alle elforbrugere 6,1 øre per kilowatttime, uanset om de bruger meget eller lidt strøm. Den model har fungeret fint i mange år og været simpel og letforståelig. Men store elforbrugere betaler i dag en uproportional stor andel af Energinets samlede udgifter til systemdriften. En del af Energinets udgifter - fx til DataHub og øvrige IT-systemer samt dele af Kontrolcenter - er de samme, uanset om forbrugeren har et sommerhus med meget lille forbrug eller en af landets mest elforbrugende virksomheder. 

Afdelingsleder Marie Budtz Pedersen.

”Og fordi vi i fremtiden skal elektrificere samfundet og bruge strøm mange af de steder, hvor vi i dag bruger benzin, olie, naturgas eller kul, er der brug for at modernisere og fremtidssikre tarifferne, siger Marie Budtz Pedersen og peger på, at den nuværende tarifmodel risikerer at bremse for nye og meget store elforbrugere, som vil omdanne sol og vind til grønne brændstoffer og medvirke til, at også tung industri, skibe og fly kan drives klimavenligt.

Fast abonnement
Derfor foreslår Energinet, at alle 3 millioner elforbrugere fremover betaler et fast grundbeløb på 180 kroner årligt. Samme princip kender vi fra faste grundbetalinger til vandværket, til det lokale elnet for at drive ens elmåler mv. Betalingen via grundbeløb vil dække cirka 25 procent af Energinets samlede udgifter til systemdriften. De resterende 75 procent skal fortsat dækkes ved en fast betaling per kWh, dog en mindre betaling per kWh end i dag. På sigt, når elforbruget på grund af elektrificering af samfundet vil stige kraftigt, vil tariffen falde, fordi der vil blive mange flere kilowatttimer at dele de samlede udgifter ud på. Forslaget til ændret systemtarif er lige nu i høring.

Ny tarif for producenter
Energinet arbejder også med at ændre og modernisere andre tariffer, bl.a. elproducenternes tarifbetaling. Når solcelleanlæg og vindmøller skyder op rundt om i landet, kan de medføre behov for at eltransmissionsnettet udbygges. Også de omkostninger skal fordeles på en ny måde i forhold til i dag, hvor forbrugerne via forbrugstarifferne dækker størstedelen af disse omkostninger. 

 

KONTAKT

FAKTA OM TARIFFER

Energinet arbejder efter, at eltarifferne skal være ”rimelige, objektive og ikke diskriminerende” og samtidig være så transparente og let forståelige som muligt.

Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller principperne for, hvordan eltarifferne kan udformes. 

Læs mere

om de tariffer, elforbrugere, elproducenter og balanceansvarlige aktører betaler for at Energinet på samfundets vegne kan drive og udvikle eltransmissionssystemet.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.