lille-torup-gas-storage
Danmark har to underjordiske gaslagre - et ved Stenlille og et ved Lille Torup nær Viborg (billedet). Til sammen kan de rumme meget store mængder gas. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

Gasbranchen skal selv påtage sig ansvar for stabil forsyning hen over vinteren

Energinet vurderer, at forsyningen af danske og svenske gasforbrugere er god og robust hen over den kommende vinter, men gassystemet er i disse år mere sårbart end normalt, og gasbranchen skal selv tage ansvar for, at forsyningen forbliver stabil og sikker.

Selv om det danske gassystem i disse år er mere sårbart end normalt, så vurderer Energinet, at forsyningen af danske og svenske gasforbrugere hen over vinteren fortsat er god og robust. Men aktørerne i gasmarkedet har selv et stort ansvar for, at den forbliver stabil og robust, og at der ikke opstår situationer med gasmangel, i takt med at vejret bliver koldere og gasforbruget højere.

Det forklarer Jeppe Danø, vicedirektør og leder af afdelingerne for el- og gasmarked:

"Det er vigtigt, at aktørerne løbende køber gas og lægger det på et af de to danske gaslagre. Og det er muligt at lægge på lager – forbindelserne fra Tyskland bliver ikke udnyttet fuldt ud lige nu, og så længe vejret ikke er koldere, end det er, er der god mulighed for at importere mere gas og lagre det til senere," siger han.

Det danske gassystem er i disse år i en særlig situation. Tyra-platformen i Nordsøen er under ombygning fra 2019 til juni 2023, og derfor er gasforsyningen fra den traditionelle hovedåre fra Nordsøen stærkt begrænset. Derfor kommer forsyningen til de danske og svenske forbrugere primært fra Tyskland, indenlandsk biogasproduktion og de to gaslagre – og på kolde vinterdage kan den totale efterspørgsel ikke dækkes af import fra Tyskland og biogas alene. Derfor skal lagrene løbende fyldes op.

Ansvar for forsyning er todelt
Ifølge den danske gasforsyningslov er ansvaret for den danske gasforsyningssikkerhed todelt: På den ene side har Energinet ansvaret for, at transmissionsnettet har den rette kapacitet, samt at der er nødlager til at dække det danske gasbehov til de beskyttede kunder i 30 vinterdage, hvis forsyningen fra Tyskland afbrydes. På den anden side er aktørerne ansvarlige for at sikre sig den gas, gasforbrugerne løbende har brug.

Opstået bekymring i Sverige
Importen af gas til Sverige sker alene gennem det danske gassystem, og forsyningssituationen under Tyra-renoveringen har fået svenske gasforbrugere til at frygte, at Sverige må lukke for gassen hen over vinteren.

"På den ene side er det vigtigt at sige, at gasforbrugerne – heller ikke de svenske - ikke skal gå og frygte, at der bliver lukket for gassen. Vi vurderer, at forsyningen af danske og svenske gasforbrugere hen over vinteren er god og robust. På den anden side skal aktørerne i gasbranchen altid – og særligt i de her år - selv tage ansvar for, at vi ikke havner i en situation, hvor der i forbindelse med en hændelse eller langvarig, hård kulde bliver mangel på gas. Det kan gasforbrugerne, bl.a. de store virksomheder, påvirke ved at sikre sig, at deres leverandører har lagret nok gas," siger Jeppe Danø.

Kurve med Safe Storage Level
Energinet følger nøje forsyningen, og for at synliggøre og guide aktørerne i gasbranchen har Energinet lavet en kurve over lagerbeholdningen i de to danske gaslagre. Kurven viser lagerbeholdningen i forhold til det såkaldte ”Safe Storage Level” (SSL). Kommer gasforsyningen under SSL, er det ikke ensbetydende med akut mangel på gas og deraf resulterende afbrud, men det er et kraftigt signal om, at situationen er uholdbar, og de seneste dage er lagerbeholdningen kommet under Safe Storage Level.

"Og jeg opfordrer kraftigt markedet – både det danske og svenske – til at holde sig over Safe Storage Level," siger Jeppe Danø.

Tre kriseniveauer
Skulle der opstå en kritisk hændelse i gassystemet, fx et brud på en hovedledning, eller udsigt til mangel på gas, vil de fælleseuropæiske kriseniveauer blive aktiveret. Der er i alt tre kriseniveauer:
-Early Warning
-Alert
-Emergency

Energinet har tre gange tidligere erklæret Early Warning – i marts og april 2013 og i februar 2018. Der er aldrig erklæret Alert, og ikke siden 2007 er der erklæret Emergency.

I tilfælde af en kritisk hændelse eller akut gasmangel, hvor gasmarkedet ikke selv kan sikre forbrugernes efterspørgsel på gas, kan det blive det nødvendigt at erklære Emergency. Ved Emergency kan Energinet sikre forsyningen ved at bruge af det danske nødlager. Emergency medfører ikke nødvendigvis afbrud af forbrugere, men Energinet har i kritiske situationer mulighed for at afbryde gasforsyning til danske såkaldte ”ikke-beskyttede forbrugere”. Til ”ikke-beskyttede forbrugere” hører virksomheder med et årligt gasforbrug på over 2,6 mio. m3 gas, mens kraftvarmeværker og private husstande er ”beskyttede forbrugere”.

Læs mere på Energistyrelsen Forsyningssikkerhed for naturgas.

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.