Thor mast Strellevvej_400 kV luft
I dag står der på store dele af den 170 km lange strækning en 150 kV-forbindelse., men der er behov for at forstærkes og udbygge højspændingsnettet. Den nye 400 kV-forbindelse bliver på større og bredere master, dog har tekniske undersøgelser vist, at det er muligt at lægge 26 km af den lange strækning, som kabler i jorden. Illustrationen herover er en visualisering af de nye luftledninger.

Høring om højspændingsforbindelser i Vestjylland er udsat til 2022

Nye miljøundersøgelser og et overraskende fund af en sjælden muslingeart i Varde Å har udsat høringen af ledningsprojekterne fra Idomlund til Grænsen til næste år. Forsinkelsen betyder samtidig, at forbindelsen til Tyskland først kan sættes i drift i 2. kvartal i 2024.

Tilbage i juni i år kunne Energinet fortælle, at anden runde høringer af den kommende 400 kilo-volt forbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse måtte udskydes. Årsagen var en række afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som betød, at ledningsprojekterne skulle undersøges nærmere, så for eksempel krav til anlægsarbejde, hvor beskyttede dyr kunne findes, bliver indarbejdet i myndighedernes tilladelser, blandt andet på baggrund af nye feltundersøgelser. 

De nye undersøgelser har resulteret i et overraskende fund af meget sjældne muslinger, de såkaldte flodperlemuslinger, i Varde Å, som den nye elforbindelse efter planen skal krydse med jordkabler, der bores under åen. Derfor opstod der i efteråret behov for yderligere undersøgelser og en detaljeret beskrivelse af anlægsarbejdet for krydsning af åen. Det medfører derfor en yderligere forsinkelse af 2. offentlighedsfase for den nordlige strækning mellem Endrup og Idomlund.

”Det er på den ene side både spændende og glædeligt, at vi har fundet disse sjældne muslinger. Dem skal vi passe godt på. Men på den anden side er det også meget ubelejligt at støde på noget, der igen forsinker os. Vi ved jo, at vi har ændret tidsplanen mange gange, og at vi har sat manges tålmodighed på prøve. Vi har afleveret ajourførte rapporter i slutningen af oktober, og nu venter vi på Miljøstyrelsens afgørelse. Det har ikke været muligt at sætte nogen dato på opstart af 2. offentlighedsfase, men vi arbejder på sagen. Det gælder både for strækningen Endrup-Idomlund og for strækningen Endrup-grænsen”, siger Christian Jensen, som er Energinets projektleder på de nye højspændingsforbindelser.

Forsinkelse betyder ny tidsplan
Energinet er fortsat i dialog med Miljøstyrelsen for at få lagt sidste hånd på de to miljøkonsekvensrapporter, der skal danne grundlag for projekternes miljøtilladelser.

”Som følge af den ekstra forsinkelse på Endrup-Idomlund, forventer vi nu, at 2. offentlighedsfase for de to projekter kommer til at ligge tæt på hinanden. Når datoerne for opstart af 2. offentlighedsfase er fastlagt, skal vi nok melde dem ud. Vi sender et brev til dem, der bor i projektområderne”, siger Christian Jensen.

Forsinkelsen af 2. offentlighedsfase og de otte ugers høring betyder, at de efterfølgende dele af projekterne også bliver forsinket. Energinet forventer at holde informationsmøder som online videomøder. Hvordan, det kommer til at foregå, vil fremgå af det brev, som Energinet udsender, når dato mv. er fastlagt.

”Når 2. offentlighedsfase bliver udskudt, bliver resten også udskudt. Det betyder blandt andet, at aftaler omkring erstatninger igen rykker. Endelig får det også betydning for, hvornår vi kan sætte anlæggene i drift. Vi arbejder på at færdiggøre delstrækningen mellem Endrup og Stovstrup ved Tarm i slutningen af 2023 og delstrækningen mellem Stovstrup og Idomlund i slutningen af 2024. Endelig er det planen at sætte Endrup-grænsen i drift i 2. kvartal 2024.”

 

KONTAKT

FAKTA

Flodperlemuslinger (Margaritifera margaritifera) er kun fundet i en kortere strækning af Varde Å i Sydvestjylland. Den er senest konstateret i 1974. Flodperlemuslingen kan blive op til 15 cm lang og har en stor, mørk, skrøbelig og langstrakt skal. Flodperlemuslingen er beskyttet under EU’s habitatdirektiv og den er fredet i Danmark. Dens leversteder er beskyttet under §3 i naturbeskyttelsesloven (kilde:mst.dk).
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Læs mere om om de to dele af Vestkystprojektet på hhv.

Endrup-Idomlund

Endrup-Grænsen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.