Kort over Landerugård-Revsing
Den foreslåede nye 400 kV-forbindelse bliver på 25 km og kan lægges som kabler i jorden.

Ny højspændingsforbindelse mellem Kolding og Vejen kan lægges i jorden

En teknisk analyse fra Energinet viser, at en ny forbindelse på 25 km mellem Landerupgård i Kolding Kommune og Revsing i Vejen Kommune kan etableres som en 400 kV kabelforbindelse.

Energinet vil bygge en ny 400 kV-højspændingsforbindelse mellem Landerupgård i Kolding Kommune og Revsing i Vejen Kommune. Den 25 km lange forbindelse bliver en vigtig transportkorridor for grøn energi fra Nordsøen til elforbrugere i Østjylland og på Fyn og til eksport af grøn dansk vindmøllestrøm over landegrænsen, i takt med at behovet for grøn strøm stiger i Danmark og resten af Europa.

Folketinget har i 2016 og en tillægsaftale fra oktober 2020 besluttet, at Energinet skal lave nye højspændingsforbindelser som jordkabler, hvor det er teknisk muligt. Analyser viser, at en 400 kV-forbindelse på strækning mellem Landerupgård og Revsing er mulig med kabler i jorden. 

Kabler i jorden opfører sig anderledes end luftledninger. Især på det høje 400 kV-spændingsniveau forstærker jordkabler såkaldt ‘elektrisk støj’ i elnettet. Støj er et stort problem, som i værste fald kan betyde, at komponenter i elnettet eller elforbrugernes apparater kan tage skade. Men en kabellægning af strækningen mellem Landerupgård og Revsing vil holde sig inden for de tilladte grænseværdier. 

“Jeg er rigtig glad for at vores analyse viser, at vi kan lave den nye forbindelse mellem Revsing og Landerupgård som en kabelløsning. Langt de fleste steder er det meget vanskeligt at lave kabelforbindelser, fordi de forstærker den elektriske støj, der allerede er i nettet. Nogle steder kan selv korte strækninger på få kilometer give store problemer. Men imellem de her to konkrete stationer, giver det ikke de samme udfordringer. Det er godt for borgerne i lokalområdet, som ellers skulle leve med luftledninger og højspændingsmaster”, siger Henrik Riis, direktør i Energinet Eltransmission.

Ingen ændringer på Vestkysten
Netop muligheden for at kabellægge hele eller dele af en ny højspændingsstrækning har været debatteret i forbindelse med planerne om at udbygge 400 kV-nettet fra Idomlund ved Holstebro over Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske landegrænse. Tekniske analyser har vist, at det er muligt at kabellægge 26 kilometer af den i alt 170 km lange strækning. Og der er ikke kommet nye tekniske muligheder eller ny viden, der gør det muligt at kabellægge mere end de planlagte 26 kilometer langs Vestkysten, forklarer Henrik Riis.

Da den kommende Vestkyst-forbindelse bliver bygget til at overføre meget større mængder strøm, er der reelt tale om dobbelt så mange kilometer jordkabler mellem Idomlund og landegrænsen som mellem Revsing og Landerupgård. Vestkystforbindelsen bygges som to parallelle 400 kV-systemer på de samme master. Fordi kabler i jorden har meget mindre overførselskapacitet end luftledninger, kræver det dobbelt så mange kilometer kabler som luftledninger for at overføre den samme mængde strøm. Derfor skal der på Vestkyst-forbindelsen fordelt over flere strækninger i alt lægges 4 x 26 kilometer kabel i jorden. Mellem Revsing og Landerupgård skal der lægges 2 x 25 kilometer kabel i jorden.

Når Energinet skal vurdere, om det er teknisk forsvarligt at lægge kabler i jorden, skal der laves særskilt analyse for hver strækning. Ud over længden på kablet er blandt andet placering i elnettet afgørende. En kabellægning på få kilometer kan således ét sted i elnettet medvirke til at overskride grænseværdier for støj, mens en længere strækning et andet sted ikke medfører, at grænseværdier overskrides.

Forbindelsen mellem Landerupgård og Revsing er ikke endeligt besluttet endnu. Energinets bestyrelse har godkendt projektet, som er sendt til klima-, energi- og forsyningsministeren, der skal godkende større Energinet-projekter. Hvis minsiteren godkender, vil Energinet gå i gang med at etablere forbindelsen og gå i dialog med borgere, der kan blive berørt.

Støj i nettet

 

Støj er en af de ting, der begrænser vores muligheder for at lægge kabler. Det er særligt på de højeste spændingsniveauer, det vil sige 400 kV-forbindelser - det man populært kan kalde strømmens motorveje. I videoen her kan du se mere om, hvordan støj i nettet påvirker vores muligheder for at lægge kabler.

Læs mere om hvornår Energinet lægger kabler

 

 

KONTAKT

Støj kan true forsyningssikkerheden

Elektrisk støj er et velkendt problem i elnettet, som i sidste ende kan ødelægge komponenter i elsystemet og forbrugernes elektriske apparater. Støjen skyldes forvrængninger i vekselstrømmens svingninger mellem den positive og negative pol. Normalt sker det 50 gange i sekundet, også kaldet 50 hertz, men elektrisk støj kan ændre på de svingninger op til et niveau hvor komponenterne på Energinets højspændingsstationer tager skade. Støj skyldes særligt omformning fra jævnstrøm til vekselstrøm og kommer fra mange forskellige kilder – fra udlandsforbindelser, vindmøller, solceller, og ikke mindst fra forbrugernes elektronik – f.eks. LED-pærer og opladere til computere og telefoner.

KABLER I JORDEN

Læs mere om "Hvornår lægger Energinet kabler"

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.