Arkivbillede fra Baltic Pipe på Sjælland
Miljøstyrelsen har sendt den nye miljøkonsekvensrapport og et udkast til en ny miljøtilladelse til Baltic Pipe i otte ugers offentlig høring. Billedet viser anlægsarbejde på Baltic Pipe på Sjælland. Foto: Palle Peter Skov.

Ny miljøtilladelse til Baltic Pipe nu i otte ugers offentlig høring

Miljøstyrelsen har sendt den nye miljøkonsekvensrapport og et udkast til en ny miljøtilla-delse til Baltic Pipe i otte ugers offentlig høring. En endelig miljøtilladelse forventes klar til 1. marts 2022, hvorefter anlægsarbejdet kan genoptages som planlagt på strækninger, hvor det har ligget stille siden maj.

I maj i år ophævede Miljø- og Fødevareklagenævnet den miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet, som Miljøstyrelsen udstedte i juli 2019. Afgørelsen medførte udarbejdelse af en ny miljøkonsekvensrapport samt nye offentlighedsfaser. Nu har Miljøstyrelsen indledt den 2. og sidste offentlighedsfase, hvor den nye miljøkonsekvensrapport og et udkast til miljøtilladelsen sendes i otte ugers offentlig høring. Forud for 2. offentlighedsfase ligger flere måneders intensivt og tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Energinet for at kunne nå hertil. 

”Det har været en lang og meget grundig proces med at få belyst nye aspekter af projektet efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sommers. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har beskrevet anlægsarbejdet grundigt og tager hensyn til de beskyttede dyrearter. Vi er glade for, at Miljøstyrelsen har startet 2. offentlighedsfase, så vi kan være klar til den planlagte forårssæson, hvor vi får travlt med at indhente det tabte på de strækninger, hvor vi oprindeligt skulle have arbejdet i år”, siger Søren Juul Larsen, hovedprojektleder for Baltic Pipe hos Energinet.

Efter de otte ugers offentlighedsfase behandler Miljøstyrelsen eventuelle høringssvar, hvorefter en ny tilladelse kan udstedes - forventeligt 1. marts 2022.

Når den nye miljøtilladelse er givet, kan Energinets entreprenører fortsætte med at etablere rørledningen på den 40 km lange strækning fra Egtved til Lillebælt i Østjylland og på de 38 km fra Middelfart til Brylle ved Tommerup – de områder, hvor arbejdet blev standset, da Miljøstyrelsens miljøtilladelse blev ophævet. Derudover kan netselskabet Cerius færdiggøre arbejdet på det sidste af de to 50 kV elkabler, der skal forsyne den kommende kompressorstation i Everdrup på Sydsjælland.

Baltic Pipe forventes at kunne levere en del af den aftalte mængde gas fra den oprindelige idriftsættelsesdato den 1. oktober 2022 ved at benytte en del af det eksisterende danske gastransmissionsnet frem til 1. januar 2023, hvor hele projektet efter planen går i drift og kan levere den fulde kapacitet på 10 milliarder kubikmeter gas om året.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

KONTAKT

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.