CO2-udledningen steg i usædvanligt stille og dyrt år

Den strøm, der kom ud af danskernes stikkontakter i 2021, var i højere grad lavet på fossile brændsler end året før. Set i det lange perspektiv er CO2-niveauet dog sænket markant.

Når du i 2021 tændte for kaffemaskinen hjemme i køkkenet eller for maskinen på arbejdspladsen, så medførte forbruget af hver kilowatttime en udledning på 142 gram CO2-ækvivalenter (139 gram uden CO2-ækvivalenter).

Det viser Energinets årlige miljødeklaration af en gennemsnitlig kWh el. Tallet er lavet ud fra de foreløbige tilgængelige data om produktion, forbrug, import og eksport. Den endelige miljødeklaration offentliggøres 1. juni 2022.

I 2020 var miljødeklarationen af en gennemsnitlig dansk kWh 125 gram CO2-ækvivalenter. CO2-ækvivalenter er omregningsfaktorer, hvor man beregner, hvor mange ton CO2 der skal til for at skabe den samme effekt som ét ton af en anden gas. Dette tal er gassens CO2-ækvivalent.

Andre energikilder producerede mere
- 2021 var et usædvanligt vindfattigt år, så andre energikilder producerede mere – også de kraftværker, der kører på fx kul. Desuden steg priserne på naturgas voldsomt, og det har muligvis også medført, at der er blevet lavet mere strøm fra kul, forklarer Niels Ejnar Helstrup Jensen, der er senioringeniør i Energinet, om nogle af årsagerne til den stigende CO2-udledning.

Ser man i det lange løb, er udledningen af CO2, metan mm. dog faldet markant, fra 426 gram CO2-ækvivalent i 2010 til 125 gram i den hidtil laveste udledning i 2020.

Du kan læse den foreløbige miljødeklaration for 2021 her

 

Grafen viser CO2-udledningen i gram per kWh og er uden CO2-ækvivelenter. Tallene er eksklusiv distributionstab – der skal for almindelige husholdninger, virksomheder mv. lægges fem procent til, da der er et tab undervejs i elnettet, inden strømmen når ud til forbrugerne. *Tallene for 2021 er foreløbige.

Grafen ovenover viser CO2-udledningen i gram per kWh og er uden CO2-ækvivalenter. Tallene er eksklusiv distributionstab – der skal for almindelige husholdninger, virksomheder mv. lægges fem procent til, da der er et tab undervejs i elnettet, inden strømmen når ud til forbrugerne. *Tallene for 2021 er foreløbige. 


Danskernes strøm kommer hen over året fra en række indenlandske og udenlandske kilder. En gennemsnitlig dansk kilowattime var i 2021 sammensat, som lagkagediagrammet viser.

Lagkagediagrammet ovenover viser, at danskernes strøm kommer hen over året fra en række indenlandske og udenlandske kilder. En gennemsnitlig dansk kilowattime var i 2021 sammensat, som lagkagediagrammet viser.

 

 

 

Kontakt:

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.