EHB2022_map2

Energinet går med i tredje runde af fællesvision for europæisk brintnetværk

European Hydrogen Backbone (EHB)-initiativet har netop annonceret opstarten på tredje runde af arbejdet med en vision for et paneuropæisk brintnetværk. Deltagerkredsen tæller nu 29 gas TSOer fra 27 lande på tværs af Europa. Arbejdet med den fælles europæiske vision for brintinfrastruktur gennemføres i første halvår af 2022 og omfatter bl.a. analyser af fremtidige brintforsyningskorridorer for Europa samt en opdatering af EHB kortet for et muligt fremtidigt brintnetværk i Europa.

Alle deltagere er forenet gennem en fælles vision om et klimaneutralt Europa, hvor brint spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Siden lanceringen af EHB-initiativet i 2020 har EHB bidraget til drøftelserne om et fremtidigt europæisk brintmarked ved at belyse mulighederne i paneuropæisk brintinfrastruktur, og Europa Kommissionens nye gas- og brintpakke har flere referencer til EHB's analyser. 

”Arbejdet med EHB har været med til at rykke den europæiske vision på brintområdet, og brintaktørerne ser nu nye potentialer for opskalering af deres projekter med afsæt i den brintinfrastruktur, som gas-TSO'erne har tegnet de første linjer til. Værdien af infrastruktur bliver stadigt tydeligere, når vi taler storskala brintproduktion i Europa”, siger Michael Linnemann Pedersen, afdelingsleder i Energinet Systemansvar.

I løbet af foråret udkommer de nye EHB-kort med de sædvanlige nedslagspunkter i 2030, 2035 og 2040. Foruden de nye rørstrækninger indmeldt af nye deltagere, er flere infrastrukturstrækninger blevet fremrykket som reaktion på den hastige udvikling, der opleves på brintområdet i hele Europa. Medio 2022 offentliggøres den færdige EHB-rapport, hvor der også fokuseres på det regionale samarbejde indenfor fremtidige brintforsyningskorridorer, som bliver afgørende for at realisere projekterne. 

Danske brintaktører ønsker at sende grøn brint til Tyskland 
Energinet og Energistyrelsen gennemførte i efteråret en markedsdialog om behovet for brintinfrastruktur i Danmark. 19 aktører deltog i dialogen og gav udtryk for, at de ser et behov for brintinfrastruktur i Danmark allerede inden 2030.

”Markedsaktørerne gav udtryk for, at brintinfrastruktur kan skabe væsentlig værdi for deres projekter i form af fleksibilitet fra lagring samt mulighed for at eksportere grøn brint til større markeder og særligt det tyske marked. Så selv om flere markedsaktører forventer, at de indledningsvis kan klare sig uden brintinfrastruktur, ser de det senere som en nødvendighed for en fuld kommerciel skalering over tid”, siger Michael Linnemann Pedersen.    

Forud for markedsdialogen offentliggjorde Energinet og Gasunie Deutschland et teknisk forstudie for transport af brint via en rørledning fra Esbjerg eller Holstebro i Danmark til Hamborg i Tyskland. Undersøgelsen viste, at en sådan forbindelse potentielt kan etableres trinvist og omkostningseffektivt ved konvertering af eksisterende gasrørledninger. Afhængigt af yderligere analyser og succesfuld gennemførelse af et kvalifikationsprogram, kan det give mulighed for en hurtigere og billigere etablering af en første dansk brintinfrastruktur.

Brintinfrastruktur og det danske eksportpotentiale for grøn brint blev også nævnt flere steder i udspillet til en danske Power-to-X (PtX)-strategi lanceret før jul. Regeringen lægger i PtX-strategien op til, at Energinet og Evida skal have mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur. Energinet vil i den forbindelse være i stand til at bringe mange års erfaring med rørført infrastruktur i spil såvel som at sammentænke og effektivt udnytte samspillet med det øvrige energisystem, hvor Energinets energiinfrastruktur er centralt placeret. 

Link til pressemeddelelse.

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.