kontrolcenter-9

Udfordret markedssituation førte til beordring af automatiske reserver i Vestdanmark

I begyndelsen af februar, efter den månedlige auktion, var ingen klar til at levere de nødvendige 100 MW automatiske reserver til det vestdanske elsystem. Energinet var derfor for første gang nogensinde nødsaget til at bruge reglerne i Elforsyningsloven om anvendelse af afhjælpende foranstaltninger for at sikre automatiske reserver til balancering. Konkret betød det, at en eller flere danske aktører blev ”beordret” af Energinet til at levere automatiske reserver til balancering af elsystemet i den første uge af februar 2022.

De automatiske reserver indkøbes normalt af Energinet i et månedsmarked, hvor der gennemføres en auktion, hvor de danske aktører byder ind i markedet. En presset markedslikviditet med få aktører og et fortsat højt prisbillede i elmarkedet udfordrer imidlertid markedssituationen. Og i forbindelse med februar-auktionen var der ingen danske aktører, der ønskede at levere de nødvendige 100 MW automatiske reserver i Vestdanmark. Situationen afspejler en tendens, der blev tydelig i december 2021, hvor Energinet for første gang havde udfordringer om at få tilsagn om den nødvendige balanceringsreserve i Vestdanmark. 

"Energinet skal til enhver tid kunne sikre de nødvendige reserver for at opretholde balancen i elsystemet. Det sker bl.a. ved at købe reserver i markederne for systemydelser. I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at købe disse via et marked, er vi nødt til at bruge de håndtag, der er i Elforsyningsloven for at sikre danskerne forsyningssikkerhed. Derfor måtte vi beordre aktører til at stå klar med reserverne," siger Kia Marie Jerichau, afdelingsleder i Energinet.

Aktørerne får fortsat betaling fra Energinet for de ydelser, de leverer. Betalingen fastsættes efter reglerne i Elforsyningsloven.  

Reserver står klar døgnet rundt
Trods flere års indløb og høje priser er meget, meget få aktører villige til at deltage i reservemarkedet i Vestdanmark. De automatiske reserver står døgnet rundt klar og kan lynhurtigt træde til, hvis der sker uventede ting i elsystemet, fx kortslutninger, forbindelse der falder ud mv. Reserverne er nødvendige for at sikre forsyningen, når der opstår ubalancer mellem produktion og forbrug.

"At beordre nogen til at levere reserver er et meget usædvanligt skridt, men det var også et nødvendigt skridt at tage for at sikre stabil elforsyning i Vestdanmark. Vi har en særligt presset markedssituation, hvor aktørerne vælger ikke at byde deres kapacitet ind i markedet," siger Kia Marie Jerichau.

Markedet står i stampe
Fra 2015 og frem til udgangen af 2019 købte Energinet automatiske reserver til Vestdanmark i Norge. Det skete som et led i en aftale mellem Energinet og den norske transmissions systemoperatør, Statnett, om at lave den fjerde elforbindelse over Skagerrak, SK4. Men Energitilsynet – i dag Forsyningstilsynet - ophævede i 2017 beslutningen om at kunne reservere 100 MW af den i alt 1000 MW kapacitet til reserver. Tilsynet afgjorde, at den fulde, tilgængelige kapacitet skulle stilles til rådighed for elmarkedet til import og eksport af strøm. Energiklagenævnet besluttede efterfølgende, at aftalen skulle stoppe i 2019.

"Selv om der nu er gået over to år, og der er gode priser på at levere reserver, så har markedet ikke udviklet sig i på den måde, Forsyningstilsynet forventede i 2017. Markedet står i stampe, og der er stadig meget, meget få danske aktører, som byder ind. Det er meget skuffende," siger Kia Marie Jerichau.

Aktører vælger engrosmarked frem for reservemarked
Hun peger på, at aktuelt medvirker de generelt høje elpriser til at skabe usikkerhed - aktørerne vælger at byde ind i engros elmarkedet i stedet for at byde ind i et månedsmarkedet for reserver. Samtidig lægger en nylig metode godkendt af Forsyningstilsynet et regulatorisk loft på aktørernes indtjening i situationer med kun én byder. Efter beordringen har Energinet i første omgang ændret udbuddet fra måneds- til ugekontrakter for dermed at mindske risikoen for aktørerne. I de to efterfølgende ugeaktioner er der indkommet bud og fundet leverandører af de automatiske reserver. Energinet forventer til marts at gå tilbage til månedsaktioner.

Mere konkurrence
Energinet tilstræber at skabe konkurrence og skal samtidig sikre sig, at samfundets udgifter til reserverne ikke bliver unødigt høje.

"Flere om buddet ville både øge konkurrencen og sikre, at der altid var nogen til at levere reserverne," siger Kia Marie Jerichau.

Markeder med højere tidsopløsning er løsningen på den lange bane, når Energinet tilslutter sig nordiske og europæiske dagsmarkeder i 2023/24. Det vil skabe bedre muligheder for reserver fra vedvarende energikilder, ligesom markedet vil kunne tilgås af nye internationale aktører. 

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.