ccs stenlille seismik web

Mulighed for lagring af CO2 i undergrunden skal undersøges i Stenlille

Gaslager i Stenlille har 30 års erfaring med at lagre gas i undergrunden. Nu skal det undersøges, om der også kan lagres CO2. CO2-lagring er vigtig for at nå samfundets klimamål.

Borgere omkring Stenlille Gaslager vil de kommende uger kunne opleve anderledes udseende lastbiler og måske også mærke små rystelser. Der skal nemlig gennemføres en mindre seismisk undersøgelse i området.
Undersøgelserne, som det statslige gaslager laver i samarbejde med GEUS, skal give mere viden om den geologiske undergrund i området. Målet er at undersøge, om det er muligt at lagre CO2 i undergrunden. 

Baggrund for undersøgelserne og valget af Stenlille
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev i december enige om en plan, der skal sikre, at klimagasser fra danske skorstene kan indfanges og lagres i undergrunden. CCS – Carbon Capture Storage – som CO2-lagring også kaldes - er et vigtigt redskab for at nå Folketingets mål om 70 procent lavere CO2-udledning i 2030. 

Den danske undergrund har mange steder den rigtige sammensætning til at lagre CO2 på en sikker måde, og ved Stenlille er der i årtier blevet lagret naturgas i undergrunden. 
Stenlille har også potentialet til at kunne lagre CO2 i undergrunden. Omfanget er ikke lige så stort som så mange andre steder i Danmark, men til gengæld vil man kunne komme hurtigt i gang og få gjort sig de nødvendige erfaringer og udviklet teknologi under meget kontrollerede forhold. Undergrunden under Stenlille er utrolig velbelyst, og gaslageret – Gas Storage Denmark – har i forvejen omfattende overvågning og kontrol af området.

Ifølge Adam Elbæk, direktør i Gas Storage Denmark, kan undersøgelserne give vigtig viden til fremtidig CO2-lagring andre steder i landet eller under fx havbunden i Nordsøen. Men Stenlille kan muligvis også vise sig at være velegnet til at lagre CO2, som kan hentes tilbage til overfladen igen og bruges som ingrediens nogle af i fremtidens grønne brændsler.
 
"For os handler det om acceleration af den grønne omstilling. Netop her i Stenlille, hvor vi gennem godt 30 år har drevet et gaslager, har vi mulighed for at demonstrere hele værdikæden i CO2-lagring. Vi kan gøre det hurtigt og under meget kontrollerede forhold. Og med den udvikling, der er indenfor de her super vigtige energiteknologier, så kan det også på sigt vise sig, at gaslageret her i Stenlille kan blive en vigtig brik i også efterfølgende at kunne udnytte CO2 til i endnu højere grad at accelerere den grønne omstilling – det vil vi rigtig gerne hjælpe med," siger han.

Hvordan foregår det?
Undersøgelserne, som udføres af Uppsala Universitet og GEUS, består af to seismiske vibratorer, som sender lydkilder afsted, de bliver opfanget af ’lytteudstyret’ på jorden langs med de planlagte undersøgelses-linjer. Derved tegnes et seismisk kort, som efterfølgende gør det muligt at følge undergrundens geologiske lag. 

Nabomøde
Alle, der kan blive berørt af undersøgelserne - cirka 90 lodsejere og naboer i en strækning fra Stenlille til Holbæk - var i januar inviteret til nabomøde hos Gas Storage Denmark A/S i Stenlille. Her informerede gaslageret om de seismiske undersøgelser. 

Undersøgelsen vil vare ca. to uger startende i uge 5.
 

KONTAKT

MERE INFO

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til Energinets Gas Storage Denmark vedrørende dette projekt, så er du meget velkommen til at sende en mail til chefkonsulent Kristian Asmussen på kau@gasstorage.dk

Gas Storage Denmark
Energinet ejes af den danske stat ejer og driver den overordnede gas- og el-infrastruktur i Danmark. Gas Storage Denmark A/S er et 100% ejet datterselskab af Energinet og ejer og driver de to underjordiske gaslagringsanlæg i Danmark:
- akvifærlageret i Stenlille i den centrale del af Sjælland
- kavernelageret i Lille Torup i Nordjylland
Læs mere på: gasstorage.dk

GEUS 
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er en selvstændig og uafhængig forsknings- og rådgivningsinstitution i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. GEUS er geologisk datacenter og udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.
Læs mere på: www.geus.dk

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.