De første feltundersøgelser til Energiø Bornholm går nu i gang

I forbindelse med etablering af Energiø Bornholm skal Energinet foretage forberedende miljøundersøgelser på Sjælland og på Bornholm. Nu er der sendt breve til lodsejere i området.

Energinet er så langt i projekt Energiø Bornholm, at man inden længe kan gå i gang med feltundersøgelser af plante- og dyrelivet i vandhuller, søer, moser, enge, bevoksninger m.v. på Sjælland og på Bornholm. Energinet har derfor netop sendt breve til lodsejere for at fortælle, at de indenfor kort tid kan få besøg af biologer, der gerne vil foretage registreringer af naturtilstanden på udvalgte matrikler.

Deres ejendom ligger nemlig i et område, hvor der muligvis skal etableres jordkabler eller højspændingsstation.

Hensyn til natur og mennesker

Feltundersøgelserne laves for at tage størst muligt hensyn til natur, miljø og omkringboende, og kortlægningen vil også være en vigtig del af grundlaget til myndighedsgodkendelsen af Energiø Bornholm.

I første omgang undersøger Energinet et større område, end der i sidste ende vil være brug for, og den endelige placering bliver fastlagt senere.

Feltundersøgelserne vil foregå i perioden fra slutningen af marts til oktober 2022.

Grøn strøm fra Østersøen

Energiø Bornholm er opsamlingssted for grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen. På øen skal strømmen omformes til jævnstrøm, som kan transporteres over lange afstande i sø- og landkabler. I første omgang er der planer om elforbindelse til Sjælland, ligesom der er indgået en aftale om samarbejde om en mulig forbindelse til Tyskland.

På Sjælland vil de nye anlæg komme til at bestå af nedgravede kabler og en ny højspændingsstation, der kobler strømmen fra Energiø Bornholm til højspændingsnettet på Sjælland.

Læs mere:

Energiø Bornholm - Landanlæg på Bornholm

Energiø Sjælland - Landanlæg på Sjælland

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.